Rozwijanie inteligencji wielorakich – inteligencja kinestetyczna

Temat: Rozwój świadomości własnego ciała – inteligencja kinestetyczna Liczba uczniów: dowolna Cel główny: Rozwój umiejętności uczniów w obszarze inteligencji kinestetycznej – ruchowej Cele szczegółowe: Rozwój aktywności ruchowej Doskonalenie ruchu gimnastycznego –… Zobacz więcej