Rozwijanie inteligencji wielorakich – inteligencja wizualno-przestrzenna

Zajęcia zostały przeprowadzone w świetlicy szkoły specjalnej. Temat: Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci w kierunku inteligencji wizualno-przestrzennej Liczba uczniów: dowolna Cel główny: Rozwój umiejętności uczniów w obszarze inteligencji wizualno-przestrzennej Cele… Zobacz więcej

Rozwijanie inteligencji wielorakich – inteligencja kinestetyczna

Temat: Rozwój świadomości własnego ciała – inteligencja kinestetyczna Liczba uczniów: dowolna Cel główny: Rozwój umiejętności uczniów w obszarze inteligencji kinestetycznej – ruchowej Cele szczegółowe: Rozwój aktywności ruchowej Doskonalenie ruchu gimnastycznego –… Zobacz więcej

Rozwijanie inteligencji wielorakich w świetlicy – inteligencja muzyczna

Rozwijanie inteligencji wielorakich w świetlicy szkolnej szkoły specjalnej – inteligencja muzyczna Temat: Przykładowe zabawy i gry rozwijające inteligencję muzyczną Liczba uczniów: dowolna Cel główny: Rozwój umiejętności uczniów w inteligencji muzycznej… Zobacz więcej

Rozwijanie inteligencji wielorakich w świetlicy szkolnej szkoły specjalnej – umiejętności interpersonalne

Temat: Przykładowe zabawy i ćwiczenia rozwijające umiejętności interpersonalne Liczba uczniów: dowolna Cel główny: Rozwój u uczniów inteligencji interpersonalnej Cele szczegółowe: Kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów Rozwijanie… Zobacz więcej

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – z doświadczeń pedagoga

Opiszę roczny etap pracy z chłopcem, który urodził się z niepełnosprawną prawą dłonią. Palce dłoni są zrośnięte błoną, a dodatkowo palec środkowy i serdeczny są zrośnięte. Syndaktylia w jego przypadku… Zobacz więcej

Rozwijanie inteligencji wielorakich wg H. Gardnera – konspekt zajęć „Na łące”

Temat: ”Na łące”- rozwijanie inteligencji wielorakich wg H. Gardnera. Cel główny: Rozwijanie inteligencji matematyczno-logicznej Rozwijanie inteligencji werbalnej Rozwijanie inteligencji przyrodniczej Rozwijanie inteligencji ruchowej Rozwijanie inteligencji wizualno-przestrzennej Rozwijanie inteligencji interpersonalnej Cele… Zobacz więcej