W marcu jak w garncu – scenariusz zajęć z elementami oceniania kształtującego

Scenariusz zajęć z elementami oceniania kształtującego dla klasy pierwszej Temat: W marcu jak w garncu? 2 x 45 minut Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności wypowiedzi ustnej. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na… Zobacz więcej