„SŁUCHAM, ROZUMIEM, DZIAŁAM” – Program rewalidacyjnych zajęć grupowych

„SŁUCHAM, ROZUMIEM, DZIAŁAM” – Program rewalidacyjnych zajęć grupowych z zakresu rozwijania kompetencji słuchowych i językowych uczniów Założenia programu: Program skierowany jest do uczniów klas III–IV szkoły podstawowej, przejawiających trudności w… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych logopedycznych rozwijających kompetencje językowe

zajęcia przeznaczone dla: ucznia klasy II gimnazjum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na afazję motoryczną Scenariusz zajęć rewalidacyjnych logopedycznych rozwijających kompetencje językowe was last modified: 26 października, 2022… Zobacz więcej