„SŁUCHAM, ROZUMIEM, DZIAŁAM” – Program rewalidacyjnych zajęć grupowych

„SŁUCHAM, ROZUMIEM, DZIAŁAM” – Program rewalidacyjnych zajęć grupowych z zakresu rozwijania kompetencji słuchowych i językowych uczniów Założenia programu: Program skierowany jest do uczniów klas III–IV szkoły podstawowej, przejawiających trudności w… Zobacz więcej