Kontrakty behawioralne – odroczony sposób wzmacniania pożądanych zachowań u dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

dr Anna Budzińska Kontrakt jest umową pomiędzy uczniem a terapeutą, która musi zostać zawarta tuż przed wykonaniem danej czynności lub zadania. Kontrakt behawioralny jasno określa, co dziecko musi zrobić, aby… Zobacz więcej