Propagowanie idei krwiodawstwa wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Krwiodawstwo to oddawanie krwi przez osoby zdrowe na rzecz osób potrzebujących. Odbiorcami krwi są szpitale, kliniki dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów. Krew pobierana jest od osób pełnoletnich, zdrowych,… Zobacz więcej