Scenariusz zajęć koła matematycznego dla klas V i VI – Prawa Dziecka

Scenariusz zajęć koła matematycznego klasa V- VI Prawa Dziecka w praktyce szkolnej Temat: Prawa Dziecka na matematyce. CELE: w czasie zajęć uczeń: utrwala (poznaje) wiadomości dotyczące praw człowieka i dziecka… Zobacz więcej

Zabawy z rytmem – Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym

Temat: Kształtowanie zdolności dostrzegania regularności rytmicznych – zabawy z rytmem. Cele: dostrzeganie i układanie rytmów ćwiczenie pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej rozwijanie koncentracji uwagi Zabawy z rytmem – Zajęcia rewalidacyjne… Zobacz więcej