Dziecko z centralnym zaburzeniem przetwarzania słuchowego CAPD

zaburzenia przetwarzania słuchowego głowa ucho fale dźwiękowe

Streszczenie Artykuł poświęcony jest problematyce centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowegou dzieci. Omówione zostały objawy i etiologia zaburzenia. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, czyli trudności z analizą informacji w wyższych piętrach drogi słuchowej… Zobacz więcej

Zajęcia rewalidacji indywidualnej z wykorzystaniem metody A. Tomatisa z elementami logopedii

książka - rewalidacja

SCENARIUSZ  INDYWIDUALNYCH ZAJĘC REWALIDACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU DŹWIĘKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO TERAPII METODĄ A.TOMATISA PRZEPROWADZONYCH W DNIU 09.11.2012r. Z UCZNIEM Z II KLASY GIMNAZJUM. Rodzaj zajęć: zajęcia rewalidacji indywidualnej z wykorzystaniem… Zobacz więcej