Scenariusz zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Dzieci trzymają się za ręce

Temat zajęć: Ruch sprawia radość. Cele zajęć Cel główny: Cele szczegółowe: Metody: (Podział metod za Cz. Kupisiewiczem) – metoda pokazu– obserwacji – metoda zajęć praktycznych Formy pracy: Środki dydaktyczne: Przebieg… Zobacz więcej