Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu – warsztaty

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli oraz Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS zapraszają na warsztaty „Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnych. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu” do… Zobacz więcej