Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.2023 roku mgr Wioleta Kulig Szkoła Podstawowa PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26… Zobacz więcej

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Niniejszy plan rozwoju zawodowego został opracowany przez nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Placówka: Dyrektor placówki: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r. Termin zakończenia stażu: 31.05.2023 r…. Zobacz więcej

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Kobieta pracuje na laptopie, obok którego stoi kawa

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Okres stażu: od 01.09.2019 roku do 31.05.2022 roku Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Monika Wodowska Nazwa placówki: Specjalny… Zobacz więcej

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowgo ubiegającego się o stopień zaowodowy nauczyciela mianowanego   MARLENA KARPIO – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Kroszewie Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r…. Zobacz więcej

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy: Magdalena Zaorska Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r. Opiekun stażu: xxx Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania… Zobacz więcej

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowego

Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Opiekun stażu: mgr Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Stanowisko: Oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Ukończone studia:… Zobacz więcej