Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy: Magdalena Zaorska Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r. Opiekun stażu: xxx Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania… Zobacz więcej

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowego

Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Opiekun stażu: mgr Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Stanowisko: Oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Ukończone studia:… Zobacz więcej