Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych – program innowacji metodyczno-programowej

Temat innowacji: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych ucznia z dysfunkcją narządu słuchu Spis treści: Wstęp I Zakres innowacji II Motywacja wprowadzenia innowacji III Cele innowacji IV Metody i formy pracy z uczniem… Zobacz więcej