Psychospołeczna sytuacja rodzin dotkniętych autyzmem w oparciu o literaturę przedmiotu

  Niepełnosprawność oraz każda nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki wprowadzają zmiany jakościowe w życiu jej rodziny. Jedno z najpoważniejszych zaburzeń o podłożu neurobiologicznym, degradujące życie społeczne nie tylko osoby nim dotkniętej,… Zobacz więcej