Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Metoda 6 klocków w doskonaleniu motoryki małej

Temat: Metoda 6 klocków w doskonaleniu motoryki małej. Ćwiczenia percepcji wzrokowej i koordynacji ręka – oko. Data: 18.10.2023 r. Prowadząca: Czas trwania:  30 minut Cele ogólne: Cele rewalidacyjne:   Metody pracy: Formy… Zobacz więcej

Rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej oraz wzrokowej – „Zimowy świat” – Scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Temat lekcji: Rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej oraz wzrokowej – „Zimowy świat”. Ćwiczenia logicznego myślenia. Klasa: II (uczeń słabosłyszący, niedosłuch jednostronny)       Czas zajęć: 60 minut Cele lekcji: Cel główny: Cele szczegółowe: Formy… Zobacz więcej