Scenariusz zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Dzieci trzymają się za ręce

Temat zajęć: Ruch sprawia radość. Cele zajęć Cel główny: Cele szczegółowe: Metody: (Podział metod za Cz. Kupisiewiczem) – metoda pokazu– obserwacji – metoda zajęć praktycznych Formy pracy: Środki dydaktyczne: Przebieg… Zobacz więcej

„Wesoła zabawa” – aktywności ruchowe z elementami Ruchu Rozwijającego V. Sherborne

„Wesoła zabawa” – aktywności ruchowe z elementami Ruchu Rozwijającego V. Sherborne dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną Cele zajęć: Usprawnianie sfery poznawczej. Rozwój komunikacji i porozumiewania się. Kształtowanie świadomości własnego… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć terapii ruchowej prowadzonych metodą W. Sherborne

Miejsce ćwiczeń: sala terapeutyczna Czas trwania: 30 minut Metoda pracy: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne Formy pracy: w parach, indywidualna Cele ogólne: kształtowanie świadomości własnego ciała wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch,… Zobacz więcej