Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Metoda 6 klocków w doskonaleniu motoryki małej

Temat: Metoda 6 klocków w doskonaleniu motoryki małej. Ćwiczenia percepcji wzrokowej i koordynacji ręka – oko. Data: 18.10.2023 r. Prowadząca: Czas trwania:  30 minut Cele ogólne: Cele rewalidacyjne:   Metody pracy: Formy… Zobacz więcej

Rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej oraz wzrokowej – „Zimowy świat” – Scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Temat lekcji: Rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej oraz wzrokowej – „Zimowy świat”. Ćwiczenia logicznego myślenia. Klasa: II (uczeń słabosłyszący, niedosłuch jednostronny)       Czas zajęć: 60 minut Cele lekcji: Cel główny: Cele szczegółowe: Formy… Zobacz więcej

W świecie kolorów. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – zajęcia rewalidacyjne

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych, I etap edukacyjny, 60 minut Temat: W świecie kolorów. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Cele ogólne: Cele szczegółowe – uczeń: Metody pracy: Formy pracy: Środki dydaktyczne: Przebieg zajęć: Nauczyciel… Zobacz więcej

Rozwijanie sprawności ruchowej, umiejętności obserwacji – scenariusz zajęć rewalidacyjnych w ogrodzie

bańki mydlane, żółte kwiaty w ogrodzie

Temat: Rozwijanie sprawności ruchowej, umiejętności obserwacji i wykorzystywania informacji w działaniu – zajęcia w ogrodzie. Cele: Metody: Formy pracy: Środki dydaktyczne: Proponowany przebieg zajęć: 1. Zabawa na powitanie:  3, 2,… Zobacz więcej

Ćwiczenia usprawniające motorykę małą i dużą – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Temat zajęć: Zdrowy zawrót głowy – ćwiczenia usprawniające motorykę małą i dużą. Autor: Katarzyna Kamińska Uczeń: klasy 1-3 szkoły podstawowej z zespołem Aspergera Czas trwania: 60 minut Cel główny:  Cele… Zobacz więcej

Utrwalanie umiejętności wykonywania domowych obowiązków – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

pranie łazienka

Temat: Utrwalanie umiejętności wykonywania domowych obowiązków Cel główny: Cele operacyjne – uczeń: Metody: Formy pracy: Środki dydaktyczne: Proponowany przebieg zajęć: 1. Zabawa na rozgrzewkę Nauczyciel proponuje uczniom zabawę z kostką… Zobacz więcej

Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej w oparciu o tematykę jesienną – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Scenariusz został opracowany na I etap edukacyjny. Cele: Metody: Środki dydaktyczne: Przebieg zajęć: 1. Kosz z darami jesieni Uczeń wkłada rękę do nakrytego koszyka i wyjmuje z niego po kolei… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem w wieku przedszkolnym – Dziś jedziemy w podróż

Temat zajęć: „Dziś jedziemy w podróż” – usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej; rozwijanie zdolności manualnych. Czas zajęć: 30 minut Cele ogólne: rozwijanie sprawności językowej i komunikacyjnej, ćwiczenie umiejętności koncentracji uwagi,… Zobacz więcej

Kim jestem? Poznaję siebie i swoje zasoby – scenariusz zajęć rewalidacyjnych II etap edukacyjny

Temat: Kim jestem? Czyli poznaję siebie i swoje zasoby. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy objętej kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany autyzm/zespół Aspergera, II etap edukacyjny, 80 minut Cele ogólne:… Zobacz więcej

Miesiące i pory roku – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Temat: W świecie miesięcy i pór roku – kształtowanie rozumienia relacji czasowych Cele: kształtowanie rozumienia relacji czasowych – powtarzalności pór roku i porządku następujących po sobie miesięcy rozwijanie logicznego myślenia… Zobacz więcej