Rozwijanie kompetencji społecznych – konspekt zajęć rewalidacyjnych

Konspekt zajęć rewalidacyjnych Temat: Rozwijanie kompetencji społecznych  – Uczymy się rozpoznawać i wyrażać uczucia. Cel: Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć Forma pracy: indywidualna Przebieg zajęć Rozwijanie kompetencji społecznych – konspekt… Zobacz więcej

Zabawy z rytmem – Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym

Temat: Kształtowanie zdolności dostrzegania regularności rytmicznych – zabawy z rytmem. Cele: dostrzeganie i układanie rytmów ćwiczenie pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej rozwijanie koncentracji uwagi Zabawy z rytmem – Zajęcia rewalidacyjne… Zobacz więcej

Rozpoznajemy i wyrażamy uczucia – zajęcia psychoedukacyjne

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Temat: „W świątecznym nastroju” – ćwiczenia i zabawy kształtujące umiejętność empatii. Cele: rozwijanie zdolności empatycznych tworzenie pozytywnej atmosfery umacnianie więzi w zespole. Rozpoznajemy i wyrażamy uczucia – zajęcia… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć relaksacyjnych dla klasy drugiej szkoły podstawowej – Spotkanie z jesienią

kasztan

Temat: Spotkanie z jesienią POMOCE: kasztany, piłka, grzechotka, muzyka relaksacyjna Cele: Odreagowanie napięcia emocjonalnego Kształtowanie umiejętności wyciszania się Ćwiczenie koncentracji uwagi Scenariusz zajęć relaksacyjnych dla klasy drugiej szkoły podstawowej –… Zobacz więcej

Rozpoznajemy i wyrażamy uczucia – Scenariusz zajęć psychoedukacyjnych

Temat: Rozpoznajemy i wyrażamy uczucia. Cele: uczenie rozpoznawania i wyrażania uczuć kształtowanie umiejętności niewerbalnego wyrażania uczuć Pomoce: Ilustracje twarzy osób smutnych oraz wesołych wycięte z czasopism, kartoniki do losowania z… Zobacz więcej