Rozwijanie somatognozji u dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną – program

Program własny „Odkrywam własne ciało. Rozwijanie somatognozji u dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną” WSTĘP Orientacja w schemacie własnego ciała – somatognozja –  to zdolność do wyczuwania, nazywania i wskazywania części ciała oraz do rozróżniania… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć terapii ruchowej prowadzonych metodą W. Sherborne

Miejsce ćwiczeń: sala terapeutyczna Czas trwania: 30 minut Metoda pracy: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne Formy pracy: w parach, indywidualna Cele ogólne: kształtowanie świadomości własnego ciała wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch,… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z głębokim upośledzeniem intelektualnym

TEMAT: Kształtowanie świadomości i schematu ciała, rozwijanie poczucia tożsamości – program SPH – Ch. Knilla oraz doskonalenie umiejętności wyróżniania siebie z grupy Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z głębokim upośledzeniem intelektualnym… Zobacz więcej

Program zajęć rozwijających aktywność twórczą dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Cele ogólne: Wspieranie postawy twórczej uczniów. Angażowanie i rozwijanie osobowości uczniów. Dążenie do wychowywania ludzi twórczych.  Cele szczegółowe: Stymulowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej. Rozwijanie zdolności manualnych i konstrukcyjnych. Rozwijanie umiejętności… Zobacz więcej