Nordic Walking w pracy wychowawczej z niepełnosprawnymi intelektualnie

Od ponad dekady jestem wychowawcą w grupach wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie. Od kilku lat wraz koleżankami prowadzę sekcję Nordic Walking, w ramach której realizowany jest też program wychowawczy. Chciałabym się… Zobacz więcej