Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – Poznawanie wielozmysłowe owocu truskawki

Temat: Poznawanie wielozmysłowe wiosennego owocu – truskawka Cele główne:  Cele szczegółowe – wychowanek: Metody pracy: Formy pracy: Środki dydaktyczne: magnetofon, miski, truskawki, tłuczek, pojemniki, farba czerwona, zielona, szablony z ilustracją… Zobacz więcej