Scenariusz zajęć terapii ruchowej prowadzonych metodą W. Sherborne

Miejsce ćwiczeń: sala terapeutyczna Czas trwania: 30 minut Metoda pracy: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne Formy pracy: w parach, indywidualna Cele ogólne: kształtowanie świadomości własnego ciała wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch,… Zobacz więcej