Rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej oraz wzrokowej – „Zimowy świat” – Scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Temat lekcji: Rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej oraz wzrokowej – „Zimowy świat”. Ćwiczenia logicznego myślenia. Klasa: II (uczeń słabosłyszący, niedosłuch jednostronny)       Czas zajęć: 60 minut Cele lekcji: Cel główny: Cele szczegółowe: Formy… Zobacz więcej