Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z autyzmem

Imię i nazwisko ucznia Podstawa założenia karty Orzeczenie nr …….. z dnia …….. o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w …….. z uwagi na autyzm Etap edukacyjny od… Zobacz więcej

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem

Imię i nazwisko ucznia: Klasa: I Osoba prowadząca: Tygodniowa liczba godzin: 2 Czas realizacji programu: rok szkolny I etap edukacyjny Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w… Zobacz więcej

Program zajęć logopedycznych dla ucznia z autyzmem

Imię i nazwisko ucznia: Klasa: I Osoba prowadząca: Tygodniowa liczba godzin: 1 Czas realizacji programu: I etap edukacyjny Program zajęć logopedycznych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ………….. określonych… Zobacz więcej