Umiejętności interpersonalne w pracy nauczyciela i ich wykorzystanie w praktyce

„Komunikacja interpersonalna (z łac. communicatio – rozmowa, wymiana, łączność) jest to proces, podczas którego ludzie przekazują sobie wiadomości za pomocą symboli, którymi są słowa, sygnały pozawerbalne”. Ogromny wpływ odgrywa właściwa… Zobacz więcej

Rozwijanie inteligencji wielorakich w świetlicy szkolnej szkoły specjalnej – umiejętności interpersonalne

Temat: Przykładowe zabawy i ćwiczenia rozwijające umiejętności interpersonalne Liczba uczniów: dowolna Cel główny: Rozwój u uczniów inteligencji interpersonalnej Cele szczegółowe: Kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów Rozwijanie… Zobacz więcej