W świecie kolorów. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – zajęcia rewalidacyjne

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych, I etap edukacyjny, 60 minut Temat: W świecie kolorów. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Cele ogólne: Cele szczegółowe – uczeń: Metody pracy: Formy pracy: Środki dydaktyczne: Przebieg zajęć: Nauczyciel… Zobacz więcej