Fotografia formą efektywnej współpracy nauczyciela z rodzicem ucznia niepełnosprawnego

„Cały sens robienia zdjęć jest taki, że nie musisz wyjaśniać rzeczy słowami” Elliott Erwitt Efektywna praca edukacyjno-wychowawcza opiera się na ścisłej współpracy między nauczycielami a rodzicami uczniów. Każdy rodzic ma… Zobacz więcej