Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci ze spektrum autyzmu – rola rodzica i terapeuty w procesie terapeutycznym

dwie ręce układające dwa puzzle

Zgodnie z opublikowaną w maju 2013 r. klasyfikacją zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-5, do zaburzeń ze spektrum autyzmu zalicza się: zaburzenia autystyczne, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe… Zobacz więcej

Fotografia formą efektywnej współpracy nauczyciela z rodzicem ucznia niepełnosprawnego

„Cały sens robienia zdjęć jest taki, że nie musisz wyjaśniać rzeczy słowami” Elliott Erwitt Efektywna praca edukacyjno-wychowawcza opiera się na ścisłej współpracy między nauczycielami a rodzicami uczniów. Każdy rodzic ma… Zobacz więcej