Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Imię i nazwisko ucznia – ******* Uczeń z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym, 12 lat   TREŚCI PROGRAMOWE Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową: zagadki- dobieranie odpowiedzi rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w… Zobacz więcej