Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkoły specjalnej

 KLASA     IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA                                       LP TREŚCI PROGRAMOWE 1 Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową: ·         zagadki – dobieranie odpowiedzi ·         rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w sylabach ·        … Zobacz więcej

Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

 Imię i nazwisko ucznia – *** Wiek – 16 lat TREŚCI PROGRAMOWE Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową: ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacanie słownika kształtowanie wrażliwości słuchowej różnicowanie dźwięków odtwarzanie rożnych… Zobacz więcej