Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy pierwszej

Mocne strony ucznia: dobra sprawność fizyczna; dobra koordynacja ruchowa; grafomotoryka i sprawność manualna w normie; właściwie ukształtowana orientacja przestrzenna; dobry kontakt indywidualny, umiejętność podporządkowania się podczas wykonywania zadań; postępy w… Zobacz więcej

Ćwiczenia usprawniające mowę i myślenie oraz koordynację wzrokowo-ruchową – konspekt

Konspekt zajęć rewalidacyjnych Temat: Ćwiczenia usprawniające mowę i myślenie oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Wykorzystanie TIK.   Czas trwania: 60 minut Cele ogólne: ćwiczenia doskonalące mowę i myślenie ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej Cele… Zobacz więcej

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

Uczeń: XXX Klasa: II Osoba realizująca program – XXX Forma realizacji – zajęcia indywidualne Wymiar godzin – dwie godziny tygodniowo Czas realizacji – rok szkolny 2018/2019 r. Program opracowany na… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć z rewalidacji – usprawnianie motoryki małej i dużej

Temat: Usprawnianie motoryki małej i dużej Cele zajęć Ogólne: usprawnianie koordynacji ruchów, usprawnianie funkcjonowania analizatora kinestetyczno–ruchowego, ćwiczenie sprawności manualnej, doskonalenie płynności ruchów, wzmocnienie układu mięśniowego. Operacyjne – uczeń potrafi: podać… Zobacz więcej

Konspekt zajęć rewalidacyjnych – Praca ludzi w różnych zawodach

Temat: Praca ludzi w różnych zawodach. Czas trwania: 60 minut Główne obszary usprawniania:  czytanie ze zrozumieniem pisanie krótkich zdań umiejętności matematyczne percepcja wzrokowa Cele rewalidacyjne: usprawnianie czytania ze zrozumieniem oraz… Zobacz więcej

Konspekt zajęć rewalidacyjnych prowadzonych wg Metody Knillów

TEMAT: Świadomość ciała, kontakt i komunikacja – program aktywności wg metody M. Ch. Knillów – program specjalny DATA REALIZACJI: CZAS PRACY: 45 minut ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: troje uczniów w wieku 5-7… Zobacz więcej

Program rewalidacji dla uczennicy z autyzmem na II etap edukacyjny

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: DATA I MIEJSCE URODZENIA: ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO: Orzeczenie nr 212/2017/2018 ROZPOZNANIE WYNIKAJĄCE Z ORZECZENIA: Autyzm NAZWA SZKOŁY: Zespół Szkolno-Przedszkolny FORMA, CZĘSTOTLIWOŚĆ I OKRES TRWANIA… Zobacz więcej