Przykładowe zasady wspomagania ucznia z niepełnosprawnością w okresie zdalnego nauczania

Zasady wspomagania ucznia z niepełnosprawnością w okresie zdalnego nauczania w ZPO w Koprzywnicy Utrzymywanie kontaktu z uczniem wspomaganym, jego rodzicami i wychowawcą prowadzącym poprzez e-dziennik Vulcan, rozmowy telefoniczne i komunikator… Zobacz więcej