Aplikacja do nauki czytania Pszczółka – ulubione ćwiczenia nauczycieli i terapeutów roku 2018

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 25 lutego 2019 roku.

Aplikacja Pszczółka www.pszczolka.online to nowatorska aplikacja do nauki czytania przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych. Ćwiczenia w aplikacji powstały we współpracy ze specjalistami z zakresu czytania i zaburzeń w uczeniu się. Pomaga w zdobywaniu umiejętności czytania, szczególnie dzieciom, u których pojawił się w tym zakresie problem (np. dzieciom z dysleksją). Pszczółka wspiera rozwój techniki czytania, rozumienie czytanego tekstu, pisanie początkowe i umiejętności fonologiczne. Różnorodność ćwiczeń i gier sprawia, że nauka odbywa się w formie zabawy.

Pszczółka to indywidualny trener, który towarzyszy uczniowi przez całą edukacyjną podróż. Na początku pracy przeprowadzana jest diagnostyka – czyli test poziomujący, który ma na celu sprawdzić umiejętności dziecka w zakresie czytania. Po zakończonym teście, wyniki przesyłane są na e-mail nauczyciela, rodzica lub terapeuty, a Pszczółka przygotowuje listę ćwiczeń dopasowanych do poziomu dziecka. Praca Pszczółki jednak na tym się nie kończy. Po każdym wykonanym ćwiczeniu dziecko jest pytane o opinię na temat trudności danego zadania.

Następnie Pszczółka dostosowuje poziom zadań do postępu ucznia. Każde ćwiczenie (a jest ich prawie 100) motywuje dziecko do wykonania kolejnego, ponieważ za rozwiązanie zadania otrzymuje się plastry miodu wymieniane w sklepie na naklejki. Ale to nie wszystko. Uzupełnianie plansz zdobytymi naklejkami to tylko mała część ekscytujących aspektów pracy z Pszczółką. Aplikacja szybko zyskuje popularność wśród nauczycieli, rodziców i pedagogów specjalnych.

Violetta Piasecka – Przewodnicząca Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji poleca aplikację i wykorzystuje ją w swoim pilotażowym programie dla poradni. Poniżej przedstawiamy sześć najchętniej wybieranych ćwiczeń w roku 2018.

Ćwiczenie 118 – Proste słowa ćwiczone w obrazku złożonym z wyrazów

Dział: Technika czytania

Proste słowa ćwiczone w obrazku złożonym z wyrazów to ćwiczenie wspierające rozszerzanie pola wzrokowego w czasie czytania oraz przystosowanie do zmieniającej się trudności słów.

Czytającemu pokazują się słowa w kolumnie – od krótkich po długie. Płynnym czytaniem jednego słowa po drugim, czytający dostosowuje technikę czytania do zmieniającej się długości słów. Trudność słów odpowiada możliwościom czytającego.

Celem tego ćwiczenia jest automatyzacja czytania słów danej trudności. Ćwiczenie jest odpowiednie dla osób początkujących w czytaniu, bez względu na metodę nauki. A także dla osób, które czytają już trudniejsze teksty, ale nie mają w pełni opanowanych słów na tym poziomie trudności, co powoduje hamowanie rozwoju płynności w czytaniu.

Za pomocą ustawień można wybrać słowa, które czytający chce z różnych powodów przećwiczyć w pierwszej kolejności – te o podobnym brzmieniu, zapisie lub trudniejszej wymowie.

Ćwiczenie 207 – Określanie ilości sylab – poziom łatwy

Dział: Fonologia

Ćwiczenie wspiera kompetencje fonologiczne: dzielenie słów na sylaby i rozpoznawanie liczby sylab w słowie. Ćwiczenie wykorzystuje słowo, obraz i dźwięk (nagrane słowo).
Na późniejszym etapie nauki można skorzystać z ćwiczenia 209, skonstruowanego na podobnej zasadzie, lecz o bardziej zaawansowanym stopniu trudności (m.in. nie posiada obrazków i zawiera pseudosłowa).

Ćwiczenie 303 – Memory

Dział: Kalambury

Ćwiczenie rozwija pamięć wzrokową, spostrzegawczość, orientację w przestrzeni, czytanie liter, sylab i słów, a także koncentrację uwagi i wytrwałość. Co więcej, jeśli dziecko czyta i powtarza słowa, ćwiczy również pamięć słuchową.

W grze Memory w Pszczółce można wybrać z kilku poziomów trudności: od najłatwiejszego (szukanie obrazków) po najtrudniejsze (szukanie np. par słowo – dźwięk).

Ćwiczenie 407 – Uzupełnianie liter p/b, t/d, s/z, k/g, f/w i innych (upodobnienia pod względem dźwięczności)

Dział: Pisanie

Ćwiczenie pomaga w rozpoznawaniu zmiany zachodzącej między sąsiadującymi głoskami dla uproszczenia wymowy. Ćwiczenie jest odpowiednie dla uczniów, którzy mają trudności z trzymaniem się zasad poprawnej pisowni słów, które inaczej się pisze, a inaczej czyta.

Ćwiczenie skierowane jest do dzieci w młodszym wieku szkolnym. W drugiej klasie szkoły podstawowej upodobnienia pod względem dźwięczności mogą sprawiać niektórym dzieciom wielki problem, ponieważ np. Nie nadążają podczas dyktanda.

Ćwiczenie 510 – “Gdzie to jest” lub “Znajdź” na obrazku

Dział: Umiejętność czytania

Ćwiczenie umożliwia pierwsze czytanie ze zrozumieniem tekstu w formie gry i zabawy. Celem ćwiczenia jest pomoc w czytaniu ze zrozumieniem przede wszystkim u osób początkujących w czytaniu. Trudność tekstu umożliwia koncentrowanie się na nim. Na tym etapie chodzi raczej o dosłowne rozumienie materiału i poszukiwanie jasnych informacji w tekście. Ćwiczenie nadaje się dla początkujących w czytaniu lub tych, którzy mają problemy z dosłownym rozumieniem czytanego tekstu. Mogą z niego korzystać także uczniowie, których język ojczysty jest inny niż język polski i są w trakcie nauki języka. Ćwiczenie poleca się także przedszkolakom, którym należy czytać tekst. Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy mogą efektywnie trenować rozumienie tekstu mówionego czy pisanego.

Ćwiczenie 523 – Czytanie krótkiego tekstu ze zrozumieniem

Dział: Umiejętność czytania

Czytający musi uważnie przeczytać tekst, który może mieć różną formę: ludowej piosenki, tabelki z godzinami otwarcia, grafu, tekstu beletrystycznego, informacji encyklopedycznej itd. Następnie czytający odpowiada na pytania. Teksty wspomagają kompetencje czytelnicze (rozumienie tekstu oraz jego analizę, wyszukiwanie informacji, wyciąganie wniosków, stosowanie uzyskanych informacji, rozumienie grafów, tabel itd. w codziennych sytuacjach).

* Informacje praktyczne dla poradni *

Korzystanie z aplikacji w ramach zajęć w poradni jest całkowicie bezpłatne. Zapraszamy wszystkie zainteresowane poradnie do korzystania z Pszczółki, wystarczy zgłosić się na e-mail pomoc@pszczolka.online lub zadzwonić pod numer telefonu +48 22 211 88 33.

* Informacje praktyczne dla szkół *

Zapraszamy wszystkie szkoły do korzystania z aplikacji Pszczółka. Aplikację można wyświetlić na projektorze, tablicy interaktywnej lub komputerze. Należy zgłosić się do nas na adres e-mail: pomoc@pszczolka.online lub zadzwonić pod numer telefonu +48 22 211 88 33 i podać hasło: Pedagogika Specjalna by zyskać dwumiesięczną darmową licencję próbną w zamian za opinię na temat aplikacji.

 

Oprogramowanie zostało stworzone z pomocą finansową TACR.

Wpis powstał we współpracy z aplikacją Pszczółka.

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz