Innowacyjne narzędzia do pracy z dziećmi z dysleksją

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 2 listopada 2020 roku.

Dobiega końca Miesiąc Świadomości Dysleksji, który został stworzony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Dysleksji i odbywa się przez cały październik każdego roku. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji zaczyna się w pierwszy poniedziałek października, a najbliższy po nim czwartek jest Dniem Świadomości Dysleksji. Jest to czas na wspólne podnoszenie świadomości, dzielenie się zasobami z nauczycielami, psychologami i ogółem społeczeństwa, aby zwrócić uwagę na temat dysleksji.

Miesiąc Świadomości DysleksjiEuropejski Tydzień Świadomości DysleksjiMiędzynarodowy Dzień Dysleksji
Październik05-11.10.202008.10.2020

Możliwość łatwego czytania i pisania jest czymś, co większość z nas uważa za coś oczywistego. Jest to jednak problem, który w naszym kraju dotyka około 9-10% uczniów, utrudniając życie każdego dnia. Miesiąc Świadomości Dysleksji to idealny czas, aby pomyśleć o tym, o ile trudniejsze jest życie osób z dysleksją niż nasze i spróbować lepiej zrozumieć ich sytuację. Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Wyróżnić możemy trzy rodzaje dysleksji rozwojowej:

DYSLEKSJA – specyficzne trudności w czytaniu;

DYSORTOGRAFIA – specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);

DYSGRAFIA – niski poziom graficzny pisma.

Wczesne wykrycie dysleksji może zdziałać cuda dla poczucia własnej wartości dziecka, pomagając mu zrozumieć, że nie jest gorsze ani mniej inteligentne niż inne dzieci i że można podjąć kroki w celu zmniejszenia ich problemów w szkole. Często już na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym można zauważyć ryzyko wystąpienia dysleksji. Jeśli pomoc w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych nie daje efektów, konieczne jest zdiagnozowanie dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Doskonałym wsparciem dla specjalistów, rodziców i samych uczniów staje się aplikacja Pszczółka. Program jest przeznaczony do darmowego użytku wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych usprawniając ich pracę w formie zdalnej oraz stacjonarnej.

Pszczółka (www.pszczolka.online) jest indywidualnym trenerem czytania, dedykowanym dzieciom powyżej piątego roku życia z trudnościami w czytaniu, m.in. dysleksją.  Zawarte w niej ćwiczenia pomagają w nauce płynnego czytania oraz wymowy, pisania bez błędów ortograficznych, a także umożliwia poznawanie języków obcych. Posiada istotne cechy konieczne przy pracy z dziećmi zmagającymi się z dysleksją:

Wszechstronność

Aplikacja posiada wiele rodzajów ćwiczeń czytania uszeregowanych w kategorie (technika czytania, fonologia, gry, pisanie, umiejętność czytania). Ponadto równolegle umożliwia korzystanie z cennej nauki języków obcych. Ćwiczenia z języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego również są dostosowane do potrzeb uczniów z problemami w czytaniu, w tym dysleksji.

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Trzeba pamiętać, że każdy dyslektyk zmaga się z innymi trudnościami, dlatego aplikacja Pszczółka ma szereg funkcji umożliwiających dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych potrzeb ucznia. Dzięki temu jest przyjazna dla dyslektyków, ułatwiając im czytanie tekstu oraz zapamiętywanie nowych słówek. Modyfikować można każde wykonywane ćwiczenie. Poniżej przykład możliwości modyfikacji funkcji do ćwiczenia Memory, które polega na znalezieniu dwóch pasujących obrazków – pary słów lub dźwięków.

Różnorodność ćwiczeń

Na czym polegają trudności dziecka z dysleksją w czytaniu? Dziecko myli podobnie wyglądające litery (p, b, d), przestawia głoski, pomija sylaby, czyta początek wyrazu, resztę zgaduje, tempo czytania ma bardzo wolne. Aplikacja Pszczółka wykonuje diagnozę trudności z jakimi zmaga się uczeń, a następnie dobiera zestaw ćwiczeń dopasowany do danego ucznia. Ćwiczenia są automatycznie dopasowywane do postępów ucznia. Jednocześnie jednak Pszczółka pozwala dobrać ćwiczenia manualnie w zależności od preferencji pedagoga. Aplikacja posiada bardzo szeroki wybór ćwiczeń o zróżnicowanych poziomach trudności, co pozwala na długotrwałe wsparcie terapii poprzez pracę z programem.

Systematyczność

Uczeń z dysleksją musi być czujny i nie przerywać pracy nawet gdy zauważalna jest poprawa. Aplikacja umożliwia monitorowanie wyników, a jednocześnie wysyła comiesięczny e-mail informacyjny do rodzica podsumowując postęp dziecka podczas terapii.

Współpraca ogniw

Aby terapia była skuteczna, potrzebna jest współpraca ucznia, jego rodziców, nauczycieli w szkołach oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i specjalistycznego. Aby indywidualizacja nauczania była możliwa, aplikacja Pszczółka staje się narzędziem umożliwiającym dziecku i jego rodzicom wykonywanie dodatkowych ćwiczenia w szkole i w domu, zwiększając różnorodność sposobów pracy z dyslektykiem. Ułatwia nauczycielowi oraz specjalistom współprace z rodzicami, kierując ich pracą z dzieckiem wykonywaną w domu. Do konta ucznia można wybrać dowolną liczbę opiekunów, którzy będą mieli możliwość podglądu ćwiczeń, ich wyników a także modyfikacji w razie potrzeby.

Praca zdalna

Ponieważ sytuacja epidemiologiczna wciąż jest niestabilna, wielu pedagogów nadal szuka sprawdzonych metod edukacji zdalnej. Szczególnie istotna jest możliwość prowadzenia ciągłej terapii zarówno w szkole, poradni czy w domu ucznia. Terapia przeprowadzana na odległość stanowi nie lada wyzwanie, jednak używając odpowiednich narzędzi może być ona tak samo skuteczna jak zajęcia przeprowadzone w gabinecie. Aplikacja Pszczółka daje możliwość pracy nauczycielowi i specjaliście w szkole czy poradni. W przypadku konieczności kontynuowania terapii bez wychodzenia z domu, w łatwy sposób pieczę nad nią może przejąć rodzic, wciąż pozostając pod opieką specjalisty, który ma dostęp do konta ucznia i może nie tylko sprawdzać rezultaty ale również modyfikować ćwiczenia, nie przerywając terapii.

* Informacje praktyczne dla poradni *

Stosowanie aplikacji, w ramach zajęć w poradni jest całkowicie bezpłatne. Zapraszamy wszystkie zainteresowane poradnie do korzystania z Pszczółki, wystarczy zgłosić się na e-mail pomoc@pszczolka.online lub zadzwonić pod numer telefonu +48 22 211 88 33.

* Informacje praktyczne dla szkół *

Zapraszamy wszystkie szkoły do korzystania z aplikacji Pszczółka. Aplikację można wyświetlić na projektorze, tablicy interaktywnej lub komputerze. Należy zgłosić się do nas na adres e-mail: pomoc@pszczolka.online lub zadzwonić pod numer telefonu +48 22 211 88 33 i podać hasło: Pedagogika Specjalna, zyskując tym samym darmową licencję próbną na okres 3 miesięcy, w zamian za opinię na temat aplikacji.

Oprogramowanie zostało stworzone z pomocą finansową TACR.

Wpis powstał przy współpracy z producentem aplikacji Pszczółka

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz