Czym jest dysleksja rozwojowa i jak pracować z uczniami z dysleksją?

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 8 grudnia 2018 roku.

Czym jest dysleksja rozwojowa?

Dysleksja rozwojowa to obszar zaburzeń, w którym możemy wyróżnić trudności w czytaniu (dysleksja), trudności w opanowaniu techniki pisania i czytania (dysortografia), ale również w opanowaniu pisania pod względem graficznym. Określenie rozwojowa oznacza, że trudności w czytaniu nie pojawiają się w konkretnym momencie, ale są obecne od początku nauki szkolnej, trwają i zmieniają się podczas całego życia. Mówiąc ‘specyficzne trudności’ mamy na myśli, że występują one u dzieci o prawidłowej inteligencji i są to tylko wybiórcze, fragmentaryczne trudności. Badania wykazują, że około 15 %  uczniów ma trudności w czytaniu i pisaniu o charakterze specyficznych trudności, co oznacza, że w każdej klasie może się znaleźć około 3 lub 4 uczniów z podobnymi problemami.

Problem dysleksji jest zapisany w klasyfikacjach medycznych takich jak: ICD-10 (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych) i DSM-V (Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych). Również w ustawie o systemie oświaty, w Rozporządzeniu MEN z dnia 9.08.2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach został poruszony temat dysleksji. W związku z nim nauczyciele mają obowiązek dostosowywania pracy do potrzeb ucznia z dysleksją i pracy nad problemem.
Elementarna nauka czytania jest ćwiczona podczas pierwszego etapu edukacyjnego w klasach najmłodszych. Sprawne, zautomatyzowane czytanie jest niezbędne do opanowania wiedzy na wszystkich przedmiotach szkolnych.

strona tytułowa aplikacji

Aplikacja Pszczółka – indywidualny trener do nauki czytania również dla dzieci z dysleksją

Po takim wstępie możemy zaproponować aplikację Pszczółka (www.pszczolka.online), która jest indywidualnym trenerem do nauki czytania, przeznaczona dla uczniów z dysleksją ale nie tylko, ponieważ problemy z czytaniem mogą mieć uczniowie o różnym podłożu: niepełnosprawni, zaniedbani środowiskowo czy też wynikający z chorób przewlekłych.

Ćwiczenia zaproponowane w aplikacji są zgodne ze schematem postępowania terapeutycznego w trudnościach, które pojawiają się w nauce czytania i pisania. Do korzystania z aplikacji zachęca również ich różnorodny charakter. Zadania są dostosowywane w zależności od poziomu danego dziecka, który jest weryfikowany poprzez wykonanie wstępnej diagnozy. Wyniki takiej diagnozy wraz z zaproponowanym przez aplikację ćwiczeniami dostosowanymi do zweryfikowanych trudności przesyłane są na maila nauczyciela, specjalisty bądź rodzica. Ćwiczenia, których jest ponad 90, dzielą się na pięć różnych kategorii: technikę czytania, fonologię, kalambury, pisanie i umiejętności czytania. W każdej kategorii znajduje się pula zadań o różnorodnym charakterze: czytanie ze zrozumieniem, uzupełnianie zdań wyrazami, czytanie wyrazów od krótszych do dłuższych, ćwiczenia słuchowe o podłożu słuchowo-językowym i o podłożu wzrokowo-przestrzennym. Ćwiczenia są dostosowywane do każdego ucznia indywidualnie a ich trudność zmienia się automatycznie w zależności od postępów ucznia.

Praca z aplikacją może być przedstawiona jako zamknięte koło działania. Interaktywne ćwiczenia wykonywane na lekcjach, zajęciach dodatkowych lub w domu dają postęp, widoczne efekty, dzięki którym następne ćwiczenia są dobierane w zależności od aktualnego poziomu czytania i pisania.

przykładowa strona aplikacji

Gdzie wykorzystuje się aplikację Pszczółka?

Ćwiczenia mogą być wykorzystywane na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III, ale również na lekcjach języka polskiego nawet do szóstej klasy. Dużą rolę odgrywa również trening z Pszczółką na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, gdzie dzieci ćwiczą w małych grupach i na zajęciach w świetlicy czy w czytelni w formie zabawy. W poradniach Pszczółka pełni funkcję pomocnika, który pozwala na przyjęcie większej ilości pacjentów. Aplikacja pomaga w diagnozie, ale przede wszystkim pozwala na zwiększenie czasu ćwiczenia przez dziecko. Specjalista współpracuje z rodzicem zadając zadania do wykonania w domu, dzięki czemu spotkania terapeutyczne mogą się odbywać w większych odstępach czasu. Również pedagog w szkole może nadzorować postęp ucznia, razem z rodzicem i specjalistą pracując nad rozwojem dziecka.

W szkołach zajęcia z aplikacją są prowadzone przy pomocy tablicy interaktywnej z całą klasą lub indywidualnie na sali komputerowej. Dzięki temu nauczyciel pracuje z całą klasą w sposób zindywidualizowany, ponieważ każdy uczeń jest zalogowany do własnego profilu, na którym ma dostęp do ćwiczeń dopasowanych specjalnie do danych trudności. Aplikacja oszczędza czas nauczycielom, którzy nie muszą przygotowywać materiałów przed zajęciami. Ćwiczenia są ładowane z bazy danych obejmujących dziesiątki tysięcy słów, dzięki czemu nie może dojść do sytuacji, w której zabraknie materiałów. Już niedługo dostępna będzie również wersja aplikacji dopasowana do pracy na tablecie i iPadzie.

przykładowa strona aplikacji

* Informacje praktyczne dla poradni *

Korzystanie z aplikacji w ramach zajęć w poradni jest całkowicie bezpłatne. Zapraszamy wszystkie zainteresowane poradnie do korzystania z Pszczółki, wystarczy zgłosić się na e-mail pomoc@pszczolka.online lub zadzwonić pod numer telefonu +48 22 211 88 33.

* Informacje praktyczne dla szkół *

Zapraszamy wszystkie szkoły do korzystania z aplikacji Pszczółka. Aplikację można wyświetlić na projektorze, tablicy interaktywnej lub komputerze. Należy zgłosić się do nas na adres e-mail: pomoc@pszczolka.online lub zadzwonić pod numer telefonu +48 22 211 88 33 i podać hasło: Pedagogika Specjalna, by zyskać dwumiesięczną darmową licencję próbną w zamian za opinię na temat aplikacji.

Oprogramowanie zostało stworzone z pomocą finansową TACR.

 

Wpis powstał we współpracy z aplikacją Pszczółka.

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz