Karta pracy – Utrwalanie pisowni wyrazów z ó

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 24 stycznia 2015 roku.

1. Przeczytaj opowiadanie.

Kilka osób z naszej klasy wybrało się na spacer do lasu. Schodziliśmy powoli w dół. Nastał wieczór i od zachodu zaczął wiać silny wiatr, który zapowiadał silny mróz. Wszystkich ogarnął niepokój.

2. Wypisz z tekstu wyrazy z „ó” i dopisz do nich wyrazy uzasadniające pisownię.

………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

3. Podkreśl wymieniające się litery.

4. Ułóż trzy zdania z wybranymi wyrazami z „ó”.

1. ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz