Program zajęć wychowaczo-profilaktycznych dla wychowanków grup wychowawczych w SOSW

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 kwietnia 2015 roku.

PT. ”NAUCZĘ SIĘ MÓWIĆ NIE DLA ALKOHOLU”

 

Miejsce : Internat  SOSW –grupa koedukacyjna

Termin – 1.03.2013 do 30.06.2013

Ilość godz. 25

 

Program opracowany przez Krystynę Kunikowską–Adamowicz  pod potrzeby wychowanków z SOSW

Realizatorzy programu wychowawcy grupy koedukacyjnej

 

CELE  PROGRAMU

1.Zapoznanie uczniów z istotą problemu alkoholowego

2.Poznajemy tajemnice ETOH

3.Dlaczego ludzie piją alkohol

4.Wpływ alkoholu na organizm

5.Jak pomagać dziecku nie pić

6.Nauka mówienia „nie” dla alkoholu

7.Alkohol i jego zgubny wpływ na życie rodziny

8.Propagowanie zdrowego stylu życia

9.Gdzie szukać pomocy w przypadku choroby alkoholowej

 

METODY PRACY

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi, tak  aby umożliwić wychowankom aktywne doświadczanie tego co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń

Formy realizacji:

1.Pogadanka

2.Dyskusja

3.Psychodrama

4.Burza mózgów

5.Gry i zabawy integracyjne

6.Praca w grupach

7.Mapa mentalna

8.Prezentacje multimedialne ( filmy, prezentacje)

9.Ekspresja plastyczna(konkurs plastyczny)

10.Biblioterapia

11.Zajęcia sportowo-rekreacyjno i turystyczne wskazujące na pożądany model życia (konkursy, zawody integracyjne)

 

Realizacja celów programu

Temat Formy realizacji
1.
Wprowadzenie do zajęć

Powiadomienie o celach zajęć i metodach pracy. Ustalenie reguł pracy grupy. Integracja grupy

Krąg prezentacji, jaki jestem, uświadomienie swoich mocnych stron
2
Dlaczego ważne jest zwracanie uwagi na swoje emocje ?

Kształcenie umiejętności nazywania przeżywanych emocji. Pobudzanie do znajdowania dróg rozwiązań trudnych sytuacji. Uświadamianie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami oraz roli, jaką mogą odegrać inni ludzie

Dyskusja, praca w grupach, burza mózgów, mapa mentalna,
3
Możemy wpływać na swój nastrój.

Rozmowa nt. akceptacji samego siebie, osobistych praw i poczucia wartości

Pogadanka, psychodrama, praca w grupach
4
Poznanie istoty problemu alkoholowego

Zwrócenie uwagi że choroba alkoholowa to śmiertelna choroba ,polegająca na tym że osoba uzależniona nie jest w stanie kontrolować picia alkoholu

Pogadanka, dyskusja
5
Co wiemy o alkoholu ?

Jak działa ETOH ?Dostarczenie  wiedzy o alkoholu i jego działaniu, uczenie się odróżniania faktów od „mitów na ten temat alkoholu.Poznanie mechanizmu uzależnienia się od alkoholu

Pogadanka, dyskusja, Konkurs plastyczny pt” Stop dla alkoholu”Guiz na temat alkoholu
6
Dlaczego ludzie piją alkohol?

Poznanie powodów picia alkoholu i sposobów poradzenia sobie z nimi

Pogadanka, praca w grupach
7
Zgubny wpływ alkoholu na organizm ludzki.

Zwrócenie uwagi na skutki picia alkoholu oraz  że picie alkoholu przez dłuższy czas prowadzi do całkowitego wyniszczenia organizmu i śmierci

Prezentacja filmu , omówienie filmu i dyskusja
8
Uczymy się odmawiać. Znaczenie postawy asertywnej.

Ćwiczenie umiejętności odmawiania. Zwrócenie uwagi na różnorodność komunikatów ,którymi posługujemy się na co dzień.

Psychodrama, scenki, dyskusja, pogadanka
9
Uzależnienie od alkoholu wpływa na całą rodzinę.

Poznanie mechanizmów współuzależnienia w rodzinie z problemem alkoholowym

Omówienie książek „Rodzina z problemem alkoholowym”, ”Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym” i „Jak pomóc dziecku nie pić”
10.
Jak zmieniać swoje przyzwyczajenia?

Wychowankowie będą zastanawiali się, które ze swoich nawyków chcą zmienić

Technika pracy grupowej  tzw.  ”akwarium”
11.
Jesteśmy zdrowi bo nie pijemy.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne wskazujące na pożądany model życia

Zajęcia na krytej pływalni, zawody i konkursy sportowe, zawody międzyszkolne integracyjne, turystyka
12.
Jakim człowiekiem chcę być?

Uświadomienie sobie przez wychowanków ich planów na przyszłość oraz drogi, jaką muszą  przebyć, aby ją zrealizować

Pogadanka, Collage
13.
Dlaczego młodzi ludzie nie powinni pić alkoholu?

Uświadomienie uczniom, jakie szkody powoduje używanie alkoholu przez dzieci i młodzież.Zwrócenie uwagi na bezpośrednie zagrożenia związane z używaniem alkoholu( komplikacje zdrowotne, konsekwencje prawne, skutki społeczne osobiste)

Pogadanka, dyskusja, prezentacja multimedialna
14.
Gdzie szukamy pomocy gdy wystąpi problem alkoholowy ?

Dostarczenie wiedzy  na temat instytucji pomagających  osobom uzależnionym                 i współuzależnionym

Pogadanka

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed