Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych „Nadchodzi wiosna”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 30 maja 2018 roku.

Temat: Nadchodzi wiosna.

Cele ogólne (dziecko):
– potrafi używać różnorodnego słownictwa,
– potrafi tworzyć i budować dłuższe wypowiedzi,
– potrafi poprawnie wymawiać poszczególne litery, głoski i wyrazy,
– potrafi poprawnie wykorzystywać narządy artykulacyjne.

Cele szczegółowe (dziecko):
– poprawnie dobiera rzeczowniki do przymiotników,
– tworzy krótki opis wiosennego ogrodu,
– poprawnie rozwiązuje zagadki o wiośnie,
– tworzy sensowne zdania z rozsypanek wyrazowych,
– opisuje sytuację widoczną na obrazku,
– tworzy opis wykonania czynności (instrukcja) – sałatka wiosenna,
– śpiewa poznaną piosenkę pt. „Wiosenne porządki” z pomocą terapeuty,
– używa wyrazów dźwiękonaśladowczych i rozumie ich znaczenie,
– poprawnie wymawia odgłosy zwierząt,
– tworzy wyrazy rozpoczynające się na podaną literę,
– skupia uwagę na wykonywanym zadaniu,
– podejmuje wyzwania i wykonuje je do końca,
– prawidłowo różnicuje głoskę „s” (na początku, w środku i na końcu wyrazu).

Formy pracy – indywidualna

Miejsce zajęć – sala terapeutyczna

Czas trwania – 45 minut

Metody pracy – muzykoterapia, operatywna, praktycznego działania, podająca, ćwiczebna.

Środki dydaktyczne:
płyta z piosenką „Wiosenne porządki”, tekst piosenki, lizak – kwiatek, kartoniki z przymiotnikami, kartoniki tworzące zdania, ilustracja wiosennego ogrodu, kuliste akwarium, 15 piłeczek zapisanymi literkami (5 niebieskich, 5 żółtych, 5 zielonych), zagadki o tematyce wiosennej, stół.

Przebieg zajęć

CZĘŚĆ WSTĘPNA (czas trwania: 5 minut):
– Przywitanie się z dzieckiem – nauczyciel podaję rękę chłopcu.

– Wyjaśnienia, co będzie działo się dalej – terapeuta mówi, że odtworzy pewien utwór muzyczny, ale nie wie, jaka to muzyka, dlatego chciałby, aby chłopiec wsłuchał się w melodię i pomógł odgadnąć, o czym ona opowiada. Pytania zadawane przez terapeutę: powiedz, co utwór ten Ci przypomina, o czym opowiada, czy muzyka podobała Ci się i dlaczego.

CZĘŚĆ GŁÓWNA (czas trwania: 30 minut):
– Zabawa „Kwiatek” – dziecko otrzymuje lizaka – kwiatka. Słucha wymienianych przez prowadzącego słów i unosi lizak wówczas, gdy wyraz zaczyna się na głoskę „s”. Jeżeli reakcja jest prawidłowa, ćwiczenie utrudnia się, polecając podnosić kwiatka, gdy zabrzmi słowo z głoską „s” na końcu wyrazu, a następnie w środku. Możemy korygować błędy dziecka. Wyrazy: studnia, szafa, agrest, antylopa, eskimos, sekret, suseł, sosna, sarna; las, głos, kos, wrzos; laska, maska, deska, osa, rasa, pas.

– Dopasowywanie rzeczowników do podanych przymiotników – terapeuta układa na stoliku przed chłopcem kartoniki z wyrazami (przymiotniki). Dziecko wybiera po jednym wyrazie i dobiera odpowiedni rzeczownik pasujący sensownie do przymiotnika. Jeśli chłopiec pomyli się, prowadzący informuje go o popełnionym
błędzie. Ilość kartoników jest zależna od poziomu wiedzy dziecka i głębokości zaburzenia (zazwyczaj ok. 10 kartoników). Np. wielki, wielkie, niebieski, kolorowe, zaczarowany, kwiecisty, fruwający, pochmurne, zabawne, zasmucony, przemądrzały.

– Tworzenie zdań z rozsypanki wyrazowej – na stoiku leżą kartoniki z pojedynczymi wyrazami. Zadaniem dziecka jest ułożyć z nich logiczne i sensowne zdanie (dziecko buduje 3 zdania). Terapeuta może pomagać, jeśli chłopiec wyrazi taką potrzebę. Np. Moja mama założyła bardzo ładną sukienkę. Mój kolega Kacper jedzie ze mną na wakacje. Chciałbym, aby moi rodzice spędzali ze mną więcej czasu.

– Naśladowanie dźwięków przyrody (wiosenny staw) – terapeuta pyta chłopca, czy widział staw wiosną i czy wie, jakie zwierzęta tam mieszkają. Chłopiec wymienia mieszkańców stawu, a następnie wydaje dźwięki charakterystyczne dla każdego zwierzęcia, powtarzając je. Np. Kle kle kle, kum kum re re kum, kwa kwa, gę gę.

– Opis sytuacji widocznej na ilustracji – dziecko otrzymuje obrazek wiosennego ogródka. Ma za zadanie opowiedzieć: np. co przedstawia, co się dzieje na ilustracji, kto się tam znajduje. Ważne jest, by zachęcać chłopca do dłuższego wypowiadania się z użyciem bardziej wyszukanego słownictwa – należy zadawać dodatkowe, bardziej szczegółowe pytania.

– „Wiosenna sałatka” – tworzenie przepisu. Chłopiec słownie opowiada, jak przygotować wymyśloną przez siebie sałatkę wiosenną. Zwracamy uwagę na dobór właściwych wyrazów charakterystycznych dla opisu, budowanie dłuższych zdań, stosowanie bardziej zróżnicowanego słownictwa. Pomagamy, jeśli dziecko wyrazi taką
potrzebę.

– Piosenka „Wiosenne porządki”- nauka tekstu piosenki i wspólne śpiewanie z terapeutą przy akompaniamencie muzyki.

CZĘŚĆ KOŃCOWA (czas trwania: 5 minut):
– Zabawa „ staw”- w kulistym akwarium umieszczone są piłeczki w trzech kolorach (zielony, niebieski, żółty). Na każdej z nich zapisana jest jedna głoska, np. m, a, s, k, l, o, i, w, t, d, c, b, g. Mówimy że jest to staw ze zwierzątkami. Zadaniem dziecka jest wymyślić i podać nazwę zwierzęcia rozpoczynającą się na podaną literę.

– Rozwiązywanie zagadek o tematyce wiosennej.

– Podziękowanie za zajęcia, pochwała, pożegnanie się z dzieckiem.

Załączniki

ZAGADKI
Gdy się schowa za chmury,
Świat się staje ponury.
A weselej na świecie,
Kiedy śmieje się z góry.
(słońce)

Powrócił do nas z dalekiej strony,
ma długie nogi i dziób czerwony.
Dzieci się śmiały, gdy go witały,
żabki płakały przez dzionek cały.
(bocian)

Jak się nazywa ta pora roku,
Gdy się zielenić zaczyna wokół?
Skowronek nad polem śpiewa,
Kwiaty forsycji kwitną na drzewach.
(wiosna)

PIOSENKA
„Wiosenne porządki”.
W naszym ogródeczku zrobimy porządki,
zrobimy porządki, zrobimy porządki.
Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki,
przekopiemy grządki, raz, dwa, trzy.

Potem w miękką ziemię włożymy nasionka,
włożymy nasionka, włożymy nasionka.
Będą się wygrzewać na wiosennym słonku,
na wiosennym słonku raz, dwa, trzy.

Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko odmieni,
wszystko odmieni, i wszystko odmieni.
W naszym ogródeczku grządki zazieleni,
grządki zazieleni, raz, dwa, trzy.

 

Autor: PAOŚKA (imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz