Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – poziom edukacji wczesnoszkolnej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 14 kwietnia 2020 roku.

Chłopiec 7 lat – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

Chłopiec 8 lat – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – afazja ruchowa

Cele:

  • wzbogacanie słownictwa związanego z ubraniami
  • usprawnianie percepcji wzrokowej
  • doskonalenie umiejętności myślenia logicznego

Forma:

indywidualna

Metody:

słowna, oglądowa, praktycznego działania

Środki dydaktyczne:

zagadki, obrazki: ubrań, pogody, dooble, misie na rzepy, karty z napisami i obrazkami: „ja mam, kto ma?”, rękawiczki, szaliki, czapki

Wstęp: Sprawdzenie listy obecności, podanie tematu zajęć, krótka rozmowa z uczniami.

Lp.Rodzaj ćwiczeniaCel ćwiczeniaPrzebieg ćwiczenia
1.Zagadki słowneDoskonalenie umiejętności logicznego myślenia.Nauczyciel czyta zagadki słowne, uczniowie odgadują.

Pomoce: zagadki.
2.Zjawiska pogodoweUsprawnianie logicznego myślenia. Doskonalenie ciągów zautomatyzowanych: pory roku.Uczniowie odnajdują obrazki przedstawiające pogodę dla danej pory roku.
Wymień wszystkie pory roku.

Pomoce: obrazki przedstawiające różne zjawiska pogodowe.
3.UbraniaUsprawnianie percepcji wzrokowej, doskonalenie umiejętności liczenia w poznanym zakresie.Uczniowie nazywają daną część garderoby i dobierają do odpowiedniego obrazka przedstawiającego daną pogodę. Przeliczanie obrazków.

Pomoce: obrazki przedstawiające pogodę, obrazki z daną częścią garderoby.
4.Pluszowe misieĆwiczenia usprawniające percepcję wzrokowo-ruchową.Łączenie cech – układanka logiczna polegająca na dostrzeżeniu cech wspólnych i ułożeniu kolejnych ilustracji w odpowiedniej pozycji na tablicy, tak by zgadzały się układem z ilustracjami znajdującymi się w pionie i poziomie.

Pomoce: misie na rzepy, plansza z kolorami.
5.Ja mam… kto ma…?Usprawnianie motoryki małej, wzbogacanie słownictwa.Karty rozdajemy wśród graczy. Wybrana osoba rozpoczyna grę, wykładając kartę i odczytując zdania oraz nazwy obrazków przedstawionych na karcie. Osoba, która ma kartę z obrazkiem wymienionym przez pierwszego gracza, odpowiada, np. ja mam żółte kalosze, kto ma wełniany sweter? Ten, kto pierwszy pozbędzie się wszystkich kart, wygrywa.  

Pomoce: karty z obrazkami i napisami.
6.„Ubieramy się” – zabawa ruchowaUsprawnianie percepcji słuchowej.
Rozwijanie koordynacji ruchowej.
Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała.
Na dywanie leżą rękawiczki, szaliki i czapki. Dzieci poruszają się wokół dywanu, nauczyciel wymienia część garderoby, a dzieci muszą odnaleźć i ją założyć.
– Weź niebieską rękawiczkę i załóż ją na prawą rękę.

Pomoce: dywan, rękawiczki, czapki, szaliki, buty.
7.DobbleUsprawnianie motoryki małej.
Ćwiczenie percepcji wzrokowej: spostrzegawczości.
Rozdajemy karty. Jedną odkrywamy i gracze szukują jednego wspólnego elementu na swojej karcie. Wykładają nazywając rozpoznane ubrania, wygrywa ten, kto pierwszy pozbędzie się wszystkich kart.

Pomoce: karty Dobble.
8.Ćwiczenia relaksacyjneKontrolowanie wdechu i wydechu.Uczniowie wciągając powietrze i wstrzymując oddech, przenoszą po kolei krople wody na parasol. 

Pomoce: plansza, parasol, kartoniki przedstawiające krople wody, słomki.
9.ZakończenieKrótka rozmowa końcowa – wzbudzanie w uczniach poczucia sukcesu i zadowolenia.Nauczyciel zadaje pytania odnośnie trudności zadawanych ćwiczeń. Chwalenie uczniów za włożony trud. Nagradzanie uczniów.

Pomoce: naklejka.

Autor: Patrycja Berg – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz