Scenariusz zajęć świetlicowych – Terapia ręki

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 grudnia 2019 roku.

Dziecko, które lepi bałwanka z plasteliny

Temat: Gadżetomania – wykorzystanie różnych pomocy w terapii ręki

Data:

Liczba uczniów:

dowolna

Cel główny:

  • usprawnienie motoryki małej, kształtowanie podstawowych funkcji rąk i stymulacja ręki

Cele szczegółowe:

  • kształtowanie sprawności manualnej rąk i percepcji wzrokowej
  • kształtowanie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • kształtowanie podstawowych funkcji rąk i stymulacja ręki
  • kształtowanie zakresu ruchu w obrębie stawu łokciowego, nadgarstka
  • kształtowanie serii ruchów precyzyjnych (śródręcze i palce)

Metody:

metoda stacji zadaniowych

Forma:

indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:

folia bąbelkowa z narysowanymi różnymi kształtami, miękkie piłeczki i kuleczki z różną fakturą na powierzchni, magnesy, piasek sensoryczny, „gniotki”, materiały sypkie różnej wielkości i kształtów, plastelina, plastikowe kubki, łyżeczki plastikowe, spinacze do bielizny różnej wielkości, piankowe chrupki, małe okrągłe słodkie drażetki, układanka – przybijanka

Przebieg zajęć:

I Wprowadzenie do tematu zajęć. Zapoznanie dzieci z metodą stacji zadaniowych. Na poszczególnych stołach eksponowane są pomoce dydaktyczne. Każda stacja ma inny znaczek identyfikacyjny. Zaprezentowanie poszczególnych stacji i wyjaśnienie zadań do wykonania. Wszystkie zadania są wykonywane pod nadzorem nauczyciela lub z pomocą nauczyciela.

II Część właściwa:

Pierwsza stacja zadaniowa

Uczniowie mają do dyspozycji folie bąbelkowe różnej wielkości z narysowanymi konturami różnych kształtów albo rysują dowolny wzór. Zadaniem dziecka jest wystrzelać bąbelki w obrębie wzoru. Może to robić jednym, kilkoma palcami lub przy użyciu obu rąk.

Druga stacja zadaniowa

Układanka – Przybijanka (gotowa pomoc). Uczeń układa kompozycje z gotowych elementów według wzoru lub z pamięci. Przybija elementy do podkładki miniaturowymi gwoździkami.

Trzecia stacja zadaniowa

Zadaniem ucznia jest, przy pomocy klamerek do bielizny, wyciągnąć kolorowe elementy z talerzyka. W tym wypadku są to cukierki. Należy pamiętać o tym, aby klamerki były czyste. Nagrodą jest możliwość spożycia słodyczy. Cukierki można zastąpić chrupkami kukurydzianymi.

Czwarta stacja zadaniowa

Zadaniem ucznia jest przekładanie z ręki do ręki, gniecenie, wałkowanie, formowanie dowolnych kształtów z gniotków, piłeczek miękkich z różną fakturą na powierzchni.

Piąta stacja zadaniowa

Uczniowie formują różne kształty z plasteliny.

Szósta stacja zadaniowa

Uczniowie za pomocą magnesów, przyciągają różne drobne elementy i przesuwają je po określonym torze.

Siódma stacja zadaniowa

Uczniowie mają przygotowany w pojemnikach piasek sensoryczny, materiały sypkie różnej wielkości, plastikowe kubeczki, łyżki plastikowe. Zadaniem uczniów jest „zabawa palcami” w materiałach sypkich, przesypywanie materiałów sypkich rękoma, nakładanie na łyżeczkę i wsypywanie do kubeczków.

III Zakończenie.

Nauczyciel podsumowuje zajęcia. Za aktywny udział wręcza dzieciom własnoręcznie przygotowane ordery.

Scenariusz zajęć świetlicowych opracowała: Renata Czorny – Czytelniczka Portalu

Scenariusz opracowany na podstawie certyfikowanego szkolenia „Terapia ręki”

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz