Stop agresji – scenariusz zajęć

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 maja 2016 roku.

Zabawy przeciwko agresjiData: 04.2016

Liczba uczniów: wszyscy uczniowie SOSW

Czas trwania: 60 minut

Temat: STOP AGRESJI

CEL GŁÓWNY:

 • Kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji.

CELE OPERACYJNE :

Uczeń:

 • Wyjaśnia czym są zachowania agresywne;
 • Zna pojęcia tzw. „trudnych emocji”: gniew, złość, smutek, niepokój;
 • Potrafi podać przykłady i zastosować w życiu konstruktywne metody rozładowania napięcia emocjonalnego;
 • Wie do kogo należy się zwrócić w sytuacji trudnej lub problemowej;
 • Potrafi wskazać zachowania właściwe i niewłaściwe;
 • Umie współdziałać w grupie.

METODY PRACY:

 • Słowna;
 • Oglądowa;
 • Praktycznego działania.

FORMY PRACY:

 • Indywidualna;
 • Zbiorowa;
 • Grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • Balony z pytaniami, karty z emocjami, ilustracje przedstawiające różne zachowania, gazety, muzyka relaksacyjna, karty pracy- emocje, numery alarmowe, mąka, balony, opowiadanie.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Powitanie.
 2. Omówienie celu spotkania.
 3. Emocje- zadaniem uczniów jest odgadnięcie jakie emocje przekazują osoby na obrazkach. Wszyscy zebrani starają się przedstawić za pomocą mimiki wybrane emocje. Każdy uczestnik spotkania określa swój aktualny nastrój.
 4. Balony- wybrani uczniowie przebijają balon za pomocą szpilki i odpowiadają na pytanie, które się w nim znajduje. Wyjaśnienie pojęć agresja słowna, psychiczna i fizyczna, utrwalenie numerów alarmowych.
 5. Zachowania właściwe i niewłaściwe- agresywne. Uczniowie mają za zadanie omówić ilustracje przedstawiające różne zachowania oraz sklasyfikować i przykleić po stronie zachowań właściwych lub agresywnych.
 6. Dokończ zadanie: „Jestem dobry w….”, „Jestem dumny, że….”. Każdy uczestnik spotkania kończy zdanie dowolnym słowem tak aby przekaz był pozytywny.
 7. Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami- ćwiczenia praktyczne.
 8. Relaksacja. Uczniowie kładą się na kocach lub siadają w wygodnej pozycji. Nauczyciel czyta tekst, w tle gra muzyka relaksacyjna.
 9. Podsumowanie i zakończenie.

Autor: Małgorzata Brzezińska

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed