Rozpoznajemy i wyrażamy uczucia – zajęcia psychoedukacyjne

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 28 października 2014 roku.

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

Temat: „W świątecznym nastroju” – ćwiczenia i zabawy kształtujące umiejętność empatii.

Cele:

Nastrój świąteczny

  • rozwijanie zdolności empatycznych
  • tworzenie pozytywnej atmosfery
  • umacnianie więzi w zespole.


Uczestnicy: grupa uczniów klasy III szkoły podstawowej (12 osób)
Czas trwania zajęć: 45 minut

Przebieg

  1. Powitanie – Przekażmy sobie uśmiech

Dzieci siedzą w kole. Po słowach powitania, nauczyciel dotyka ramienia dziecka siedzącego obok (po prawej stronie) i patrząc mu w oczy uśmiecha się. Dzieci przekazują sobie kolejno uśmiech bez słów, dotykając lekko ramienia kolegi i uśmiechając się.

  1. Podaj skojarzenie

Uczniowie siedzą w kole i kolejno podają skojarzenia do słów związanych z Bożym Narodzeniem, np. do słów: zima, wigilia, choinka, opłatek.

  1. Ubieramy choinkę

Uczestnicy siedzą w kręgu. Ich zadaniem będzie „ubranie” choinki narysowanej na dużym arkuszu papieru. Każdy uczeń po kolei rzuca kostką do gry i rysuje na choince tyle elementów, ile wyrzucił oczek.

Po skończeniu zabawy nauczyciel pyta, w jaki nastrój wprawiło uczniów ubieranie choinki.

  1. Dlaczego w święta Bożego Narodzenia nie wszyscy ludzie są szczęśliwi?

Prowadzący przygotowuje puzzle (rozcięte na 3 części pocztówki związane ze świętami Bożego Narodzenia). Każdy uczeń losuje jedną część, a następnie przy dźwiękach piosenki świątecznej szuka kolegów z pasującymi do jego układanki częściami. W ten sposób powstają 3 osobowe zespoły.

Nauczyciel wprowadza dzieci w sytuację problemową wyjaśniając, że święta to czas radości, miłości, ale czasem zdarza się, że niektórzy ludzie mogą w tym okresie przeżywać smutek.

Zadaniem każdej grupy będzie teraz próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego w święta nie wszyscy ludzie są szczęśliwi?” Grupy zapisują swoje odpowiedzi na kartce.

Nauczyciel zawiesza na tablicy plakat z narysowanym szkieletem ryby; w głowie ryby napisane jest pytanie problemowe. Każdy zespół przedstawia swoje propozycje odpowiedzi na pytanie. Najczęściej pojawiające się propozycje uczniowie zapisują przy głównych ościach szkieletu ryby. Następnie uczestnicy wspólnie zastanawiają się, co można zaradzić na dany problem. Rozwiązania są zapisywane na kartkach samoprzylepnych i przypinane przy ościach ryby.

  1. Zaczarowany koralik

Uczestnicy siadają w kręgu. Nauczyciel ma w ręku „zaczarowany koralik” i przekazuje go jednemu z uczniów. Ten wymyśla jakieś życzenie do spełnienia związane z zespołem klasowym i przekazuje koralik następnej osobie itd., aż wszyscy wypowiedzą życzenie.

  1. Podajmy sobie ręce

Na zakończenie zajęć uczestnicy podają sobie ręce (każdy z każdym) i wypowiadają zdanie: „Dziękuję Ci za wspólną zabawę”.

 

Opracowanie: Edyta Maroszek

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz