Doskonalenie zmysłów w procesie poznawania siebie i otaczającej rzeczywistości – konspekt zajęć rewalidacyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 14 kwietnia 2023 roku.

Temat: Radość z odkrywania świata – doskonalenie zmysłów w procesie poznawania siebie i otaczającej rzeczywistości

Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną (słabowidzący, z autyzmem)

Cele rewalidacyjne:

 1. Kształtowanie społeczno-emocjonalnej sfery ucznia:
 • Rozpoznawanie emocji we własnym ciele
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Zachęcanie do podejmowania aktywności, możliwości osiągania sukcesu
 • Rozumienie kontekstu sytuacyjnego
 • Kształtowanie umiejętności językowych i komunikacyjnych
 • Podnoszenie sprawności intelektualnej
 • Odprężanie i niwelowanie napięcia emocjonalnego

2. Polisensoryczna terapia doświadczania świata

a) WZROK:

 • zyskanie poczucia i świadomości światła
 • ćwiczenie koncentracji uwagi na bodźcach wzrokowych
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
 • poszerzanie doświadczeń wzrokowych

b) SŁUCH:

 • ćwiczenia umiejętności koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych
 • poszerzanie zakresu doświadczeń słuchowych
 • rozwijanie pamięci słuchowej
 • stymulowanie koordynacji słuchowo-ruchowej, słuchowo-wzrokowej
 • ćwiczenia umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy

c) DOTYK:

 • ćwiczenia zdolności manipulacyjnych
 • rozwijanie wrażliwości dotykowej
 • rozwój aktywności ruchowej

d) STYMULACJA PRZEDSIONKOWA:

 • wyciszanie układu nerwowego
 • ćwiczenie odpowiedniego napięcia mięśniowego
 • rozwijanie aktywności motorycznej
 • kompensowanie wzroku innymi zmysłami

Cele operacyjne – uczeń:

 • w toku działań badawczych potrafi:

– wykorzystać zmysły do różnicowanie przedmiotów

– różnicować dźwięki otoczenia i mowy

 • wzbogaca ogólną wiedzę społeczno-przyrodniczą
 • poszerza zasób słownictwa
 • rozwija kompetencje językowe
 • potrafi prezentować i rozróżniać emocje na podstawie mimiki i postawy ciała
 • potrafi uzupełnić tekst odnosząc się do sytuacji społecznej
 • rozumie potrzebę odprężania i umie to zastosować

Forma zajęć:

 • indywidualna

Metody:

 • czynne: kierowanie działalnością dziecka, zadań stawianych do wykonania
 • oglądowe: obserwacji i pokazu
 • polisensoryczna – podejmowanie działań mających na celu zaangażowanie wielu kanałów sensorycznych
 • gry dydaktyczne
 • kurtyna świetlna, kolumna wodna bąbelkowa
 • podłoga interaktywna FunFloor

Środki dydaktyczne:

 • pomoc terapeutyczno-dydaktyczna „Bąk” Dalej Razem.edu
 • „Emocje” pomoc terapeutyczno-dydaktyczna Dalej Razem.edu
 • plansze edukacyjne
 • „Historyjki słuchowe i dźwięki” materiał ilustracyjno-dźwiękowy do usprawniania percepcji i pamięci słuchowej
 • skarpetki sensoryczne wypełnione ziarnami do różnicowania dotykowego
 • kołdra obciążeniowa terapeutyczna

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu zajęć – odprężająca zabawa relaksacyjna

Sala przygotowana do terapii światłem – zasłonięte rolety w oknach, włączona kurtyna świetlna  i interaktywna kolumna bąbelkowa. Uczeń dokonuje wyboru koloru światła samodzielnie posługując się pilotem do urządzenia. Dokonuje wyboru zastosowania kołdry obciążeniowej.

Nauczyciel proponuje zabawę  Skarpetki Sensoryczne, która polega na wyszukaniu za pomocą dotyku par skarpet wypełnionych takim samym materiałem, np. ziarnami fasoli. Znajdują się one w pudełku z otworami na włożenie dłoni.

2. Historyjki słuchowe – usprawnianie percepcji i pamięci słuchowej, komunikacji językowej

Uczeń słucha odtworzonych z płyty CD różnych odgłosów przypadających na daną scenkę (nad morzem, urodziny). Do usłyszanych dźwięków wybiera właściwe obrazki i opowiada historyjkę. Nawiązanie do emocji jaką jest radość. 

3. Radość – ćwiczenia z planszami przedstawiającymi emocje

Zmiana oświetlenia na światło dzienne. Praca z użyciem pomocy terapeutyczno-dydaktycznej „Emocje”:

 • nawiązanie do tematu historyjek słuchowych – opis sytuacji  społecznych przedstawionych na ilustracjach, dopasowanie „dymków”, ułożenie dialogów
 • ćwiczenia z planszami przedstawiającymi emocje (wyrażona mimika i postawa ciała)
 • plansza sprawdzająca z nazwami emocji, fiszki sprawdzające odczuwanie w ciele i mimika twarzy danej emocji (uczeń samodzielnie przymocowuje fiszki do rzepów na planszy)

4. Bąk – gra: zrób, napisz, narysuj, pokaż, policz

Celem gry jest zabawa poprzez aktywność ruchową, sprawność intelektualną i motoryczną oraz doskonalenie spostrzegawczości, poszerzanie wiedzy ogólnej i wzbogacenie zasobu słownictwa. Polega ona na wykonywaniu przez uczestników (w oparciu o dołączone do gry opis kostek i planszę) określonych poleceń oznaczonych symbolami, które wypadają podczas rzutu jedna z trzech kostek. Plansza zawiera różnego rodzaju scenki z udziałem ludzi i zwierząt.

5. Fun Floor –  gry ruchowe wchodzące w skład systemu interaktywnej podłogi

Uczeń samodzielnie dokonuje wyboru ulubionej gry ruchowej.  Przewidywany czas trwania zajęć rewalidacyjnych – 60 minut.  Zakres ćwiczeń terapeutyczno-edukacyjnych dostosowany jest do możliwości i tempa pracy ucznia.

Pomoce wykorzystane do przeprowadzenia zajęć:

https://edu.dalejrazem.pl/pomoce-terapeutyczne

„Historyjki słuchowe i dźwięki” K. Szłapa, I. Tomasik, S. Wrzesiński


Opracowała: Sylwia Prusiecka – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz