Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii „Moje palce są moimi oczami”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 22 stycznia 2022 roku.

Temat: „Moje palce są moimi oczami”

Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii przeznaczony dla klas 3-4 szkoły podstawowej

Cel ogólny:

 • kształtowanie postawy otwartości i akceptacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami – osób niewidomych

Cele szczegółowe:

 • przełamywanie lęku w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi
 • akceptowanie odmienności
 • uwrażliwianie uczniów na problemy osób niewidomych
 • zwiększenie w uczniach poczucia, że każdy człowiek jest wartościowy

Forma prowadzenia zajęć:

 • indywidualna
 • grupowa

Liczba uczniów:

18 osób

Czas trwania zajęć:

2 x 45 minut

Miejsce zajęć:

sala lekcyjna

Metody pracy:

 • praca z tekstem
 • rozmowa kierowana
 • burza mózgów
 • zabawy ruchowe
 • kolaż
 • zabawy sensoryczne z wykorzystaniem produktów spożywczych

Środki terapeutyczne:

 • tekst opowiadania pt. „Moja mama nie widzi”
 • kartki brystolu
 • kredki
 • chusty do zawiązywania oczu
 • mąka, olej, woda
 • plandeka malarska
 • miski
 • groch, ryż, sól, piasek
 • filmik „La Amistad” (YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bv9amRf5d1w)

Przebieg zajęć:

1. Powitanie.

2. Zabawa integracyjna: Domino.

Uczniowie stoją w kręgu. Prowadzący staje w środku koła i mówi: Jestem pierwszym elementem domina. Proszę do siebie kogoś, kto tak jak ja lubi…, ma…, nie znosi… Kto z uczniów pierwszy chwyci prowadzącego za rękę, ten kontynuuje zabawę, zapraszając kogoś o upodobaniach podanych przez siebie. Ostatnia osoba zamyka krąg i łączy grupę.

3. Burza mózgów na temat: Czym jest niepełnosprawność?

Uczniowie wypisują na kartkach słowa, które kojarzą im się z niepełnosprawnością. Odczytują swoje skojarzenia.

4. Zabawy sensoryczne z wykorzystaniem produktów spożywczych.

Uczniowie siadają na rozłożonej plandece malarskiej, przed nimi ustawiona jest miska, mąka, woda oraz olej. Zadaniem uczestników jest połączenie tych składników z zawiązaną chustą na oczach.

Kolejnym zadaniem jest rozpoznanie wsypywanych do misek ziarnistości: piasku, grochu, ryżu, soli (cały czas zawiązane chustą oczy).

Po wykonanych zajęciach nauczyciel pyta:

 • Co czułeś/czułaś, mając zawiązane oczy?
 • Co sprawiało Ci największą trudność?

5. Słuchanie opowiadania: „Moja mama nie widzi”.

(Opowiadanie dostępne jest w wersji pdf w Internecie).

Nauczyciel zadaje pytania:

 • W jakich okolicznościach mama Karola straciła wzrok?
 • Jak nazywamy osoby, które nie widzą?
 • Z czego śmiali się koledzy Karola?

6. Tworzenie kolażu – kwiat.

Każdy uczeń tworzy swój własny płatek. Po wykonaniu pracy płatki zostają naklejone na dużym arkuszu papieru. W ten sposób powstaje wyjątkowy kwiat, który składa się z różnych płatków tworzących niepowtarzalną całość.

7. Pokaz filmiku „La Amistad – Laura Pausini” – 10 minut.

Po obejrzeniu filmiku prowadzący rozmawia z uczniami o tym, w jaki sposób niepełnosprawności wpływają na życie człowieka, o tym, że trudniejsze stają się niektóre czynności i zabawy, ale nie jest to powodem wykluczenia. Zabawę, wykonywaną czynność, możemy zawsze dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Podsumowanie

Tak jak nasze społeczeństwo, jesteśmy różni, mamy inny kolor włosów, mówimy innymi językami, mamy niepełnosprawność, ale razem stanowimy jedność. Osoby sprawne i niepełnosprawne mają podobne marzenia, problemy, obowiązki. Wcale tak dużo nas nie różni. Wiele rzeczy możemy wykonywać wspólnie.

Ewaluacja: Dowiedziałem się dzisiaj o…

Ewaluacja dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną:

Wybierz emotikonkę towarzyszącą dzisiejszym zajęciom:

Literatura wykorzystana do zajęć:

 • Kossowska A.: Duże sprawy w małych głowach, Opole: Stowarzyszenie Terapeutów Zależnych, 2015
 • Rydzewska M.: Moja mama nie widzi, Warszawa: Fundacja Otwórz Oczy, 2009
 • „La Amistad – Laura Pausini” (YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bv9amRf5d1w)

Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii opracowała: Jolanta Szpitalna – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz