Plan pracy do zajęć rozwijających zainteresowania czytelnicze

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 14 października 2016 roku.

child-684612_640 

 Książka uczy cię zastanowić się nad życiem
i jego sprawami, prowadzi cię jakby za rękę
przez wądole i mielizny, żebyś nie błądził,
ścieżki twoje prostuje,
a przede wszystkim uczy cię radości życia
.”

Gustaw Flaubert

 

Cel główny:

 • promowanie wśród dzieci czytania bajek, baśni, wierszy, legend jako sposób na ich rozwój, kształcenie i zdobywanie wiedzy.

Cele szczegółowe:

 • nabywanie przez uczniów umiejętności interpersonalnych i współuczestnictwa w grupie,
 • kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości i dostrzegania dobrych stron u innych,
 • ćwiczenie technik czytania,
 • wprowadzenie uczniów w świat literatury,
 • zainteresowanie uczniów książką, czasopismem,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku czytania,
 • kształtowanie nawyku zdobywania wiedzy,
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej,
 • rozwijanie umiejętności słuchania,
 • doskonalenie kompetencji językowych,
 • wyzwalanie kreatywności uczniów.

Zasady zajęć:

 • dostosowanie poziomu i tempa zajęć do psychicznych i fizycznych możliwości dziecka,
 • zajęcia rozpoczynać zajęciami integracyjnymi,
 • zajęcia wzbudzające zainteresowanie można przedłużyć w czasie, aby uczestnicy mogli się do końca wypowiedzieć na swój temat.

Podstawowe techniki:

 • głośne, samodzielne czytanie tekstów przez dzieci,
 • czytanie wyselekcjonowanych tekstów przez prowadzącego,
 • słuchanie tekstów o charakterze relaksacyjnym i aktywizującym,
 • dyskusja na temat utworu,
 • pisanie listu do bohatera literackiego,
 • wymyślanie innego zakończenia utworu,
 • wchodzenie w role wybranego bohatera i przedstawianie scenek inspirowanych sytuacją literacką,
 • wykonywanie ilustracji do czytanego utworu,
 • tworzenie własnych tekstów baśni i bajek.

 

Plan pracy na rok szkolny  2014/2015

Temat zajęć 1: Zajęcia integracyjne.

Cel główny: integracja grupy.

Cele operacyjne:

 • uczniowie dokonują autoprezentacji,
 • nawiązują kontakt między sobą,
 • przedstawiają scenki do czytanego tekstu.

 

tuwim-bajkiTemat zajęć 2: Moje ulubione książki z dzieciństwa – czytanie wybranych

wierszy Tuwima i Brzechwy.

 Cel główny: rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Cele operacyjne:

 • uczeń opowiada o wybranej książce i bohaterze literackim,
 • rozwijanie twórczej wyobraźni.

 

Temat zajęć 3: Rozmowa na temat wiersza pt. „Paweł i Gaweł”

Aleksandra Fredry.

Cel główny: wskazanie skutków negatywnych zachowań.

Cele operacyjne:

 • uczeń potrafi wejść w rolę,
 • pokazuje różne emocje,
 • wypowiada się na temat wiersza,
 • podaje przykłady złego postępowania.

 

legendy-polskieTemat zajęć 4: Słuchowisko pt. „Smok wawelski”.

Cel główny: umiejętność słuchania.

Cele operacyjne:

– uczeń w ciszy słucha tekstu,

– wypowiada się na temat słuchanego tekstu,

– czyta fragmenty tekstu z książki.

 

Temat zajęć 5: Legendy krakowskie – „O hejnale z Mariackiej Wieży”,

oraz „O gołębiach – rycerzach księcia Probusa”.

Cel główny: słuchanie czytanych legend.

Cele operacyjne:

– rozpoznawanie bohaterów,

– wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów,

– tworzenie scenek do podanych fragmentów legend.

 

Temat zajęć 6: Legendy krakowskie – „O pierścieniu księżnej Kingi” oraz

 „O panieńskich skałach”.

Cel główny: zapoznanie uczniów z kolejnymi legendami krakowskimi.

Cele operacyjne:

– czytanie przez uczniów fragmentów tekstów,

– przeprowadzenie dialogu z użyciem pacynek lub zabawek,

– inscenizowanie z zastosowaniem pacynek.

 

Temat zajęć 7: Legendy krakowskie – „Stopka Królowej Jadwigi”.

Podsumowanie wiadomości o legendach krakowskich.

Cel główny: zebranie informacji o legendach krakowskich.

Cele operacyjne:

– czytanie tekstów.

 

basnie-andersenaTemat zajęć 8: H. Ch. Andersen – „Brzydkie kaczątko”.

Cel główny: zapoznanie z baśnią pt. „Brzydkie kaczątko”.

Cele operacyjne:

– uczeń czyta fragmenty tekstu,

– opowiada baśń,

– przedstawia ruchem ciała fragmenty baśni.

 

Temat zajęć 9: „Królowa Śniegu”.

Cel główny: zapoznanie z baśnią pt. „Królowa Śniegu”.

Cele operacyjne:

– uczeń słucha baśni,

– opowiada baśń.

 

Temat zajęć 10: „Królowa śniegu”.

Cel główny: zapoznanie z baśnią pt. „Królowa śniegu”.

Cele operacyjne:

– uczeń słucha baśni,

-odpowiada na pytania,

– układa kolejność opowiadania.

 

Temat zajęć 11: Legendy warszawskie – „Wars i Sawa”.

Cel główny: zapoznanie z legendą pt. „Wars i Sawa”.

Cele operacyjne:

– uczeń czyta fragmenty tekstu,

– układa zdania do tekstu w kolejności wydarzeń.

 

Temat zajęć 12: Słuchowisko pt. „Kim był święty Mikołaj”.

Cel główny: zapoznanie z postacią Świętego Mikołaja.

Cele operacyjne:

– uczeń trzymając maskotkę opowiada historię Świętego Mikołaja,

– przedstawia ruchem fragmenty z życia Świętego Mikołaja.

 

Temat zajęć 13: Legendy warszawskie – „Warszawska syrenka”.

Cel ogólny: zapoznanie z legendą pt. „Warszawska syrenka”.

Cele operacyjne:

– uczeń czyta fragmenty tekstu,

– opowiada treść legendy.

 

Temat zajęć 14: Legendy warszawskie – słuchowisko pt. „Złota kaczka”.

Cel ogólny: zapoznanie z legendą pt. „Złota kaczka”.

Cele operacyjne:

– uczeń w skupieniu słucha legendy,

– opowiada fragmenty tekstu.

 

Temat zajęć 15: Legendy wielkopolskie – „Poznańskie koziołki”.

Cel ogólny: zapoznanie z legendą pt. „Poznańskie koziołki”.

Cele operacyjne:

– uczeń czyta fragmenty tekstu,

– opowiada legendę.

 

Temat zajęć 16: Legendy polskie – słuchowisko pt. „O Piaście Kołodzieju”.

Cel ogólny: zapoznanie z legendą pt. „O Piaście Kołodzieju”.

Cele operacyjne:

– uczeń w skupieniu słucha legendy,

– opowiada legendę,

– wymienia bohaterów.

 

Temat zajęć 17: Baśnie polskie – słuchowisko pt. „Szklana Góra”.

Cel ogólny: zapoznanie z baśnią pt. „Szklana Góra”.

Cele operacyjne:

– uczeń w skupieniu słucha baśni,

– opowiada baśń,

– odgrywa scenki do wysłuchania baśni.

 

Temat zajęć 18: Słuchanie „Legendy o św. Jadwidze”.

Cel ogólny: zapoznanie z „Legendą o św. Jadwidze”.

Cele operacyjne:

– uczeń w skupieniu słucha legendy,

– opowiada legendę.

 

Temat zajęć 19: Słuchanie legendy pt. „O Wandzie co Niemca nie chciała”.

Cel ogólny: zapoznanie z legendą pt. „O Wandzie co Niemca nie chciała”.

Cele operacyjne:

– uczeń uważnie słucha legendy,

– czyta fragmenty tekstu,

– opowiada fragmenty poznanego tekstu.

 

Temat zajęć 20: Zapoznanie się z opowiadaniem pt. „Bitwa pod Racławicami”.

Cele operacyjne:

– uczeń czyta fragmenty tekstu.

– słucha opowiadania.

 

Temat zajęć 21: Poznanie legendy pt „Tajemnica Groty Łokietka”.

Cele operacyjne:

– uczeń czyta fragmenty tekstu, opowiada legendę.

 

Opracowała: mgr Beata Bryś

surdopedagog

oligofrenopedagog

 

 Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed