Program zajęć rozwijających aktywność twórczą dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 13 kwietnia 2015 roku.

malowanie-farbamiCele ogólne:

 1. Wspieranie postawy twórczej uczniów.
 2. Angażowanie i rozwijanie osobowości uczniów.
 3. Dążenie do wychowywania ludzi twórczych. 

Cele szczegółowe:

 • Stymulowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej.
 • Rozwijanie zdolności manualnych i konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności spostrzegawczości, pamięci i koncentracji uwagi.
 • Stymulowanie umiejętności odkrywania, formułowania i nazywania problemów.
 • Kształtowanie operacji umysłowych – analizy, syntezy, uogólniania, abstrahowania, kojarzenia i przewidywania.
 • Stymulowanie i rozwijanie zdolności twórczych – płynności, giętkości i oryginalności myślenia.
 • Kształtowanie umiejętności odkrywania, rozpoznawania oraz wyrażania uczuć i emocji.
 • Pomoc w rozumieniu i akceptowaniu uczuć własnych i cudzych.
 • Kształtowanie zachowań prospołecznych i umiejętności współpracy w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności konstruktywnego komunikowania się i uważnego słuchania innych.
 • Doskonalenie sprawności językowych.

Metody pracy:

Podczas zajęć zostaną zastosowane m.in. następujące metody i techniki

 • ekspresja twórcza:

– werbalna ( np. lista atrybutów, lista podobieństw, łańcuchy skojarzeniowe, analogie, tworzenie opowiadań, snucie fantastycznych historii),

– plastyczna (m.in. brikolage, przekształcenia, kreatywne rysowanie),

– muzyczna, ruchowo-pantomimiczna (np. opowieści ruchowe, improwizacja przy muzyce z zastosowaniem różnych przedmiotów, malowanie do muzyki);

 • elementy pedagogiki zabawy;
 • elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
 • techniki plastyczne i techniczne ( np. metoda malowania dziesięcioma palcami, rysowanie, lepienie, wyklejanie, orgiami);
 • technika burzy mózgów.

Formy pracy:

– praca z całą grupą (krąg, rundka),

– praca w małych zespołach (3 – 4 osobowych),

– praca w parach,

– praca indywidualna.

Plan zajęć:

 1. Rozwijanie zdolności wyobrażeniowych, stymulowanie wyobraźni twórczej – 5 godz.
 2. Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną i zdolności konstrukcyjne – 5 godz.
 3. Ćwiczenie zdolności koncentracji uwagi, pamięci i spostrzegawczości – 4 godz.
 4. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych ułatwiających porozumiewanie się, współdziałanie i sprzyjające powstawaniu klimatu grupowego – 3 godz.
 5. Ćwiczenia pobudzające zdolności twórczego myślenia, m.in.: dostrzeganie problemów, oryginalność, płynność i giętkość myślenia, kojarzenie, abstrahowanie – 5 godz.
 6. Zabawy i ćwiczenia kształtujące umiejętność odkrywania, nazywania oraz wyrażania uczuć i emocji – 4 godz.
 7. Zabawy twórcze rozwijające umiejętność komunikacji oraz sprawność językową – 4 godz.

Opracowanie:

mgr Edyta Maroszek

Bibliografia:

– K. Szmidt, J. Bonar (1998): Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym, wyd. WSiP, Warszawa.

– K. Szmidt (2008): Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, wyd. Helion.

– E. Dzionek, M. Gmosińska (2004): Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio – sześcioletnich, wyd. Impuls, Kraków.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz