Rozwijanie inteligencji wielorakich – scenariusz zajęć

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 5 kwietnia 2018 roku.

Rozwijanie inteligencji wielorakich – scenariusz zajęć z edukacji wzesnoszkolnej

Temat: „Katalog uczuć”

Grupa: 10 osób

Wiek: 7-8 lat

Na początku zajęć nauczyciel wprowadza uczniów w temat zajęć. Pyta czy rozumieją słowo katalog, jeśli nie, wyjaśnia im znaczenie tego słowa.

1) Inteligencja językowa

„Jakie znasz uczucia?”

Dzieci opowiadają jakie znają uczucia np. radość, smutek, złość itp. Następnie nauczyciel z nośnika odtwarza im fragmenty rozmów o różnym zabarwieniu emocjonalnym, a zadaniem dzieci jest wskazać, która rozmowa była smutna, a która wesoła. Później dzieci wypowiadają dowolne zdanie –  najpierw jak są smutne, potem jak są wesołe.

Wskaźniki:

 1. Poznawczo-behawioralny – dziecko zna i wymienia różne uczucia
 2. Poznawczo-behawioralny – dziecko potrafi na podstawie intonacji, akcentu odgadnąć emocje towarzyszące wypowiedzi
 3. Emocjonalno-motywacyjny – dziecko z zaangażowaniem opowiada o uczuciach, a także uwrażliwia się na brzmienie języka
 4. Kreacyjny – dziecko samodzielnie konstruuje krótką wypowiedzi i wypowiada ją z odpowiednim zabarwieniem emocjonalnym
2) Inteligencja matematyczno-logiczna

„Dopasuj buzię”

Dzieci otrzymują obrazki, na których przedstawione są różne sytuacje (np. dziecko leży chore w szpitalu, dziecko, które świętuje swoje urodziny, dziecko, któremu zepsuła się zabawka). Zadaniem dzieci jest dopasowanie odpowiednich buziek przedstawiających różne uczucia do poszczególnych obrazków.

Wskaźniki:

 1. Poznawczo-behawioralny – dziecko potrafi zinterpretować sytuację przedstawioną na obrazku
 2. Poznawczo-behawioralny –  dziecko potrafi klasyfikować i porządkować obrazki
 3. Emocjonalno-motywacyjny – dziecko z zainteresowaniem opisuje przedstawioną sytuację
 4. Kreacyjny – dziecko samodzielnie potrafi wymyślić jakąś sytuację z życia i  przyporządkować do niej odpowiednie emocje
3) Inteligencja wizualno-przestrzenna

„Rysujemy uczucia”

Zadaniem dzieci jest przedstawić (technika dowolna, mogą rysować, malować, wyklejać, lepić z plasteliny), jak wyobrażają sobie wygląd poszczególnych uczuć np. radość, smutek, (np. jakiego koloru jest smutek, jakie ma oczy, buzie itp.)

Wskaźniki:

 1. Poznawczo-behawioralny – dziecko posiada wyobraźnię i nieustannie ją rozwija
 2. Poznawczo-behawioralny – dziecko potrafi odzwierciedlać graficznie swoje pomysły, posiada wyczucie koloru, kształtu
 3. Motywacyjny – dziecko lubi rysować, malować, lepić, jest zainteresowane wykonywanym zadaniem
 4. Kreacyjny – samodzielnie tworzy swoje kompozycje
4) Inteligencja muzyczna

„O czym opowiada muzyka?”

Dzieci słuchają różnych utworów muzycznych, ich zadaniem jest określić jakie uczucia wyraża ta muzyka (np. czy jest wesoła, smutna, groźna itp.) Następnie dzieci przy pomocy znanych instrumentów (m.in. fletu, cymbałków, trójkąta, bębenka itp.) próbują samodzielnie zagrać dźwięki wesołe, smutne, groźne.

Wskaźniki:

 1. Poznawczo-behawioralny – dziecko posiada pamięć muzyczną i słuch muzyczny
 2. Poznawczo-behawioralny – dziecko odczytuje emocje wyrażane przez muzykę
 3. Motywacyjny – dziecko lubi muzykę
 4. Kreacyjny – dziecko podejmuje próbę samodzielnego tworzenia dźwięków
5) Inteligencja ruchowa (kinestetyczna)

„Jesteśmy aktorami”

Dzieci zostają podzielne na grupy 2 osobowe, każda z pięciu grup losuje po dwa kartoniki, na których napisane są różne uczucia, zadaniem dzieci jest za pomocą gestów, ruchów ciała oraz mimiki twarzy przedstawić te uczucia przed całą grupą, inne dzieci próbują odgadnąć jakie to uczucie.

Wskaźniki:

 1. Poznawczo-behawioralny – dziecko panuje nad ruchami swojego ciała oraz mimiką twarzy
 2. Poznawczo-behawioralny – dziecko za pomocą gestów, ruchu ciała oraz mimiki potrafi wyrazić różne emocje
 3. Motywacyjny – dziecko lubi naśladować różne sytuacje
 4. Kreacyjny – dziecko potrafi za pomocą ruchu ciała, gestów, mimiką twarzy przedstawić rzeczywistość, wyrazić emocje
6) Inteligencja intrapersonalna

„Co teraz czujesz?”

Nauczyciel przy pomocy szarf lub klocków buduje różne okręgi, które symbolizują określone uczucia np.  krąg pierwszy – radość, krąg drugi – smutek, itp. Dzieci ustawiają się w odpowiednich kręgach w zależności od tego, co czują w danej chwili. Po chwili zastanowienia opowiadają dlaczego wybrali właśnie taki krąg.

Wskaźniki:

 1. Poznawczo-behawioralny – dziecko ma świadomość swoich uczuć i potrafi je w jasny sposób określić
 2. Motywacyjny – dziecko jest zainteresowane swoimi odczuciami
 3. Kreacyjny – dziecko potrafi opowiadać o swoich uczuciach i uzasadnić wybór odpowiedniego kręgu
7) Inteligencja interpersonalna

„Nasze historyjki”

Dzieci zostają podzielone na dwie grupy, zadaniem  grupy pierwszej jest stworzenie krótkiej historyjki obrazkowej (składającej się z czterech obrazków), w której będą występowały pozytywne uczucia, natomiast grupa druga ma ułożyć smutną historyjkę. Następnie dzieci przedstawiają efekty swojej pracy.

 Wskaźniki:

 1. Poznawczo-behawioralny – dziecko potrafi współpracować w grupie
 2. Poznawczo-behawioralny – dziecko łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami
 3. Motywacyjny – dziecko lubi pracę w grupie
 4. Kreacyjny – dziecko potrafi samodzielnie ułożyć krótką historyjkę
8) Inteligencja naukowa

„Z zamkniętymi oczami”

Celem zabawy jest uświadomienie dzieciom, że nie tylko wzrokiem, słuchem możemy odczytywać uczucia, ale też dotykiem. Przy tej okazji rozmawiamy z dziećmi o tym, że są ludzie niewidomi, którzy poznają otaczający świat za pomocą innych zmysłów np. dotyku. Zabawa polega na tym, że dzielimy dzieci na pięć 2 osobowych grup, jednej z osób zawiązujemy szarfą oczy, następnie druga osoba wykonuje dowolną minę (np. radosną – uśmiecha się, złą – marszczy czoło itp.); zadaniem dziecka z zawiązanymi oczami jest za pomocą dotyku określić jakie uczucia dziecko wyraża. Następnie dzieci samodzielnie próbują wymyślić sytuacje, w których zmysł dotyku jest przydatny.

Wskaźniki:

 1. Poznawczo-behawioralny – dziecko potrafi poznawać rzeczywistość również za pomocą zmysłu dotyku
 2. Motywacyjny – dziecko jest zainteresowane tematem, zadaje pytania dotyczące ludzi niewidomych
 3. Kreacyjny – dziecko potrafi samodzielnie wymyślić sytuację, w której można za pomocą dotyku odkryć otaczający nas świat

Pomoce do lekcji:

 • nagrania różnych rozmów (np. kłótnia, radosna rozmowa, itp.)
 • obrazki przedstawiające różne sytuację (np. chory chłopiec, który jest w szpitalu, dzieci na urodzinach, dziewczynka, która uderzyła się w kolano itp.)
 • kartoniki, na których narysowane są różne buźki
 • plastelina, kredki, papier kolorowy, blok techniczny
 • szarfy i klocki
 • instrumenty
 • nagrania muzyczne

 

Rozwijanie inteligencji wielorakich – scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej opracowała Irena Daniel

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz