Scenariusz lekcji wychowawczej – Mam talent!

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 maja 2018 roku.

 

Scenariusz lekcji wychowawczej Mam talent!

na podstawie szkolenia online (webinarium) w ramach programu edukacyjnego poświęconego filmowi „Cudowny chłopak”, wyd. Nowa Era

Cel główny:

 • diagnoza talentu
 • tworzenie serdecznej i przyjaznej atmosfery w grupie
 • integracja i lepsze poznanie grupy

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 • potrafi odnaleźć swoje mocne strony
 • tłumaczy, że swoje mocne strony można trenować
 • potrafi odnaleźć mocne strony swoich kolegów w klasie
 • potrafi nazywać swoje mocne strony, potrafi wskazywać swoje zainteresowania
 • wyjaśnia, że połączenie zainteresowań, talentu i umiejętności może być przepisem na sukces w życiu

Metody i formy:

 • dyskusja, wykład aktywizujący
 • praca w grupach, indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • kartki z trzema kołami współśrodkowymi dla każdego ucznia
 • białe kartki A4, kredki, farbki, czasopisma, klej, nożyczki, kolorowy papier, bibuła itp.

Przebieg lekcji:

 1. Czynności organizacyjno – porządkowe.
 2. Podanie i uzasadnienie tematu lekcji:

„Jakże nudne i monotonne byłyby odgłosy lasu, gdyby prawo do śpiewania miało tylko dziesięć najzdolniejszych ptaków”. Arnold Bennett

Uczniowie swobodnie wypowiadają się na temat usłyszanego motta. Nauczyciel dąży do podkreślenia faktu, że każdy z nas ma talent. Nie tylko te osoby, które mają dobre oceny w szkole, wygrywają konkursy, są aktywne na lekcjach.

Nauczyciel: Chciałabym, abyśmy na dzisiejszej lekcji zastanowili się czym jest talent? Co składa się na talent? Kto z Was posiada talent? Czy talent jest ważny w osiąganiu sukcesów w życiu?

3. Realizacja tematu.

a) W zespołach trzyosobowych uczniowie wykonują zadanie polegające na tym , aby w trzech kółkach współśrodkowych odpowiedzieli na trzy pytania:

–  Co robię dobrze?

– W czym jestem sprawny? (zdolność do czegoś, umiejętność)

– Co robię z przyjemnością? Kiedy czuję, że żyję?

(W razie trudności w odpowiedzi na pytania, uczniowie próbują pomóc sobie wzajemnie odwołując się do wspólnych przeżyć, doświadczeń szkolnych i pozaszkolnych)

b) Uczniowie zmieniają zespoły i w kolejnych grupach opowiadają sobie wzajemnie , co uważają za swój sukces, co im się udało?

(W razie trudności w odpowiedzi na pytania, uczniowie próbują pomóc sobie wzajemnie odwołując się do wspólnych przeżyć, doświadczeń szkolnych i pozaszkolnych)

c) Następnie uczniowie próbują określić cechy i/lub umiejętności, które doprowadziły każdego z nich do osiągnięcia swojego sukcesu.

d) Po określeniu tych cech, uczniowie wykonują samodzielnie pracę: kolaż, plakat, wierszyk o sobie, podkreślając swoje zdolności, umiejętności i zainteresowania.

4. Podsumowanie.

Uczniowie prezentują efekty swojej pracy.

 

Scenariusz lekcji wychowawczej opracowała Katarzyna Kała

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz