Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 czerwca 2018 roku.

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

Okres stażu: od 01.09.2017 roku
do 31.05.2020 roku

mgr Ewelina Lemanek

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Ewelina Lemanek
Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Anita Pontus

Posiadane kwalifikacje:

  • ukończone studia podyplomowe: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – kierunek: fizyka z astronomią;
  • ukończone studia podyplomowe: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – kierunek: edukacja dla bezpieczeństwa;
  • ukończone studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;
  • ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – kierunek: pedagogika opiekuńcza;
  • ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – kierunek: oligofrenopedagogika.

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Powinności nauczyciela kontraktowego:
§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

 

Pobierz cały dokument

 

Autor: Ewelina Lemanek

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz