Kwestionariusz ankiety dla rodziców ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 7 października 2016 roku.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymagają zindywidualizowanego wspomagania rozwoju – adekwatnie do ich potrzeb i możliwości. W procesie diagnozy ucznia bardzo pomocne mogą okazać się informacje przekazane przez rodziców. Niektórych informacji nie znajdziemy bowiem w oficjalnych dokumentach, np. w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedstawiamy poniżej kwestionariusz ankiety, o której wypełnienie możemy poprosić rodziców u progu nauki.carnival-28853_640

Ankieta przeznaczona jest dla rodziców ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozpoczynającego naukę, np. w klasie integracyjnej lub masowej. Informacje w niej zawarte przyczynią się do poznania ucznia oraz efektywności pracy edukacyjno – terapeutycznej.

 


 

Data …………………..

Kwestionariusz ankiety dla rodziców

ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Szanowni Państwo!

Prosimy o dokładne wypełnienie kwestionariusza. Informacje w nim zawarte będą wykorzystane wyłącznie do celów wewnątrzszkolnych i zostaną objęte tajemnicą.

Dziękuję!

Dane dotyczące dziecka

 1. Nazwisko i imię …………………………………………………………………………….
 1. Data urodzenia ………….. miejsce …………………………………………………….
 1. Choroby przewlekłe (stałe leczenie, gdzie i kiedy?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Zażywanie leków …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje dotyczące stanu zdrowia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

 1. Zajęcia pozaszkolne (gdzie i w jaki sposób rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Czy dziecko było badane przez specjalistów? (np. psychologa, logopedę, neurologa itp.; kiedy i jakie były zalecenia?) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. W jakich zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych uczestniczyło dziecko? (gdzie? kiedy? Czy trwają nadal?)

Zajęcia logopedyczne …………………………………………………………………………………………………

Gimnastyka korekcyjna ……………………………………………………………………………………………..

Rehabilitacja ruchowa ………………………………………………………………………………….……………

Terapia psychologiczna ……………………………………………………………………………………………..

Inne ……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Jakie są ulubione zajęcia (zabawy) dziecka? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 1. W jaki sposób nagradzają Państwo dziecko ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Czy i jakie kary stosują Państwo wobec dziecka? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Współpraca ze szkołą 

 1. W jaki sposób mogą Państwo pomóc nauczycielom lub wpłynąć na poprawę funkcjonowania szkoły? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Jakie są Państwa oczekiwania? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Edyta Maroszek

Opracowanie: modyfikacja własna na podstawie źródła „Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej” Renata Flis, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

Pobierz ankietę

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed